NEJSEM TU ČLÁNKY SE POKUSÍM PŘIDÁVAT CO TO JDE A OBÍHAT TAKÉ:)) NEMAŽTE SI MĚ!!!
← CLICK HERE AND READ!!!
NEW BLESKOVKA!!!!!Zapojte se!
0.18 POZNÁVAČKA.....NEW!!!!!!!!!

Vyberte mi celebritu, kterou sem přidám....TADY

Únor 2008


Foto 2

2. února 2008 v 20:24 | zuzana |  Buffy přemožitelka upírů
s1 Buffy b1x01 01-M
s1 Buffy b1x10 03-M
s1 buffy b1x12 03-M
s1 buffy b1x12 07-L
s2 Buffy b2x01 01-M
s2 Buffy b2x06 02-XL
s2 Buffy b2x09 05-S
s2 Buffy b2x14 03-M
s2 Buffy b2x19 02-M
s2 Buffy b2x22 05-S
s3 Buffy b3x03 02-M
s3 Buffy b3x16 01-S
s3 Buffy b3x19 02-S
s4 Buffy b4x02 04-S
s4 Buffy b4x12 04-M
s5 Buffy b5x13 01-S
s5 buffy b5x22 03-M
s6 Buffy b6x16 01-XL
s7 Buffy b7x04 01-M
s7 Buffy b7x05 02-M
s7 Buffy b7x11 03-M
s7 Buffy b7x22 01-S

Foto

2. února 2008 v 20:23 | zuzana |  Buffy přemožitelka upírů
¨

Upíři a jak je poznáte

2. února 2008 v 20:22 | zuzana |  Buffy přemožitelka upírů
Znaky upírů:
 • neodrážejí se v zrcadle a nevrhájí stín
 • nelze mu číst myšlenky
 • nemají duši, nedýchají a nemají pulz
 • ve dne spí a v noci jsou na lovu
 • živí se krví
 • vadí jim svěcená voda a kříže
 • zabijí je sluneční svit a dřevěný kolík,tyč... v srdci
 • zabít je lze takto: dřevěným kolíkem do srdce, sluncem, useknutím hlavy či donucením vypítí svěcenné vody
 • člověk se stává upírem, když mu upír vysaje krev a on se následně napije také jeho krve
 • Zprávy a zmínky o upírech zaznamenáváme z různých částí světa a to již v nejrannějších kulturách, jako je stará Babylonie, Persie, Indie. V každém kulturním prostředí přijímá obraz upíra samozřejmě více či méně jinou podobu, takže v Portugalsku potkáváme femininní bruxu, která je kombinací čarodějnice sabatu s vampýrem, v arabských zemích příšerného revenantního požírače mrtvol - ghůla , ve starém Řecku zase se strigami či lamiemi, které jsou jen upírskou podobou čarodějnic, tu je upírství spojeno s ďáblem, peklem, čarodějnictvím a černou magií tu zas upíři nesou zřetelně lykantropické atributy. Zarážející podobnost upírských mýtů, pocházející z více kulturních oblastí, nás utvrzuje v doměnce, že se, stejně jako v případě čarodějnic, čertů, vodníků a podobných významných multikulturních mytologických postav jedná o projevy silného archetypického materiálu. Víra v upíry, jako lidské bytosti, po smrti vysávající krev svých bližních, byla vůbec nejrozšířenější v zemích slovanských a na Balkánském poloostrově. V českých zemích měl tento "druh upíra" ve starých dobách původní jméno morous podle slabšího stupně útoku upíra, kterým byla noční můra. Jmen a podob mají vampyrické bytosti celou řadu, my se však budeme zabývat tímto geograficky i kulturně nejbližším "typem".
  Co byl tedy upír v lidovém podání? Člověk, který byl za života napaden jiným upírem, nešťastník, který musí po životě žít příšernou existencí vysávače krve bližních a se smrtí je připraven i o možnost života věčného v království nebeském (v některých krajích se věřilo, že nemrtvými se stávájí po smrti sebevrazi). Po smrti pak každou noc opouští hrob a vydává se upíjet krve oběti respektive obětí a to tak dlouho, dokud oběť žije. Hlavními znaky takového upíra jsou prodloužené špičáky, jako nástroj útoku, mrtvolně bledá, propadlá tvář, zarudlé bělmo a obligátní rubáš. Upír vládne silou sedmi mužů. Před upírem je možno se chránit květy, nebo hlavičkami česneku, svěcenou vodou, krucifixem. Jeho řáděni lze, podle tradice zamezit církevním rituálem a modlitbami. Minulo-li se duchovní opatření účinkem, přistoupilo se k více či méně drastickým likvidačním opatřením, která se drobně mění podle kraje, či země. Upírovy bylo probodeno srdce nebo hlava osikovým, lipovým či dubovým kolíkem, či železným hřebem, spáleno srdce, hlava či celé tělo, uťata hlava a položena k nohám, případně zakopána daleko od těla upíra, atp. Po exekuci bylo tělo upíra znovu křesťansky pohřbeno. Nepohlíželo se na upíra tudíž jako na samo zlo, ale spíše jako na oběť zla a kromě strachu z napadení byla likvidace upíra motivována i snahou o záchranu jeho duše.
  Upírství bylo často spojováno s černou magií a čarodějnictvím. Ve starých dobách se také označovalo jako "magia posthuma" čili magie mrtvých a podle pověry rozšířené v islámských zemích se upírem stával černý mág či čarodějnice za života škodící lidem . Spojení čarodějnice-upír se objevuje v pověrách více národů. Samotné slovo upír vzniklo z tureckého uber tj. čarodějnice, ale to jsou jediné body spojující magii a čarodějnictví s vampyrismem. Důvodem těchto pověr je vedle přirozené lidské vlastnosti spojovat neznámé a záhadné s kouzly a čáry možná také v dřívějších dobách rozšířené používání lidské i zvířecí krve v černé magii a nápadná podobnost příznaků očarování s příznaky vampýřího útoku. Z okultního hlediska je velmi příbuzným tématem psychický arrivismus a magickou cestou vytvoření vampýrští elementálové. Posledně zmíněné už se svou problematikou řadí mezi témata ryze magická, nemají totiž, kromě svého důsledku pro oběti, s danou problematikou mnoho společného.
  V dějinách minulého století se setkáváme s několika slavnými případy lidí, jako např. "Düseldorfská zrůda" Peter Kurten, "Hanoverský upír" Fritz Haarman , John Haigh, nebo "Upír z Galoweku" Stanislaw Modzelewski, američanka Tracey Wigginton, Brazilec Costa de Andrade apod., kteří pili lidskou krev, a byli proto často označováni za upíry. S vyjímkou Johna Haiga, šlo vždy o sadistické zrůdy u kterých se pití lidské krve kombinovalo s antropofágií a dalšími zvrácenostmi. Všestranný zločinec Haigh, přestože je často uváděn jako upír moderní doby, si s největší pravděpodobností pití krve svých obětí vymyslel, v marné snaze vyměnit téměř jisté popraviště za doživotní pobyt v psychiatrické léčebně. Známý masový vrah američan Theodor Robert Bundy se sám přirovnal k upírovy, měl pocit, že mu jeho zločiny dodávají energii. Podobné případy běsnění sexuálních deviantů probíhalo, jak se dá předpokládat i v dobách starších a byli to jen další impulzy k formování mýtických představ o nemrtvých. Ve vzpomenutých případech se jistě jedná o vampyrismus, ale ve smyslu psychiatrickém, avšak nikoli o nemrtvé.
  V dnešní době existuje malé množství lidí, kteří se považují za upíry. Pijí lidskou krev (většinou od dobrovolných "dárců"), nebo k tomu mají nutkání, Noc je jim milejši než den a dále přebírají některé znaky folklorního nebo filmového upíra. Známý je případ muže ze Spojených států, který jako zaměstnanec v transfuzní stanici ukradl během delší doby desítky litrů krve pro svou potřebu. Není známa pohnutka takových lidí k jejich jednání, avšak nejedná se o upíry, protože stejně jako v případech upírů-vrahů jsou tito živí, čímž postrádají základní podmínku pro použití tohoto označení.
  Samotné případy vampyrismu, ale nemají s folklórním zobrazením upírů mnoho společného a tím méně s jejich uměleckým zpracováním. Literární a filmové pojetí tématu se inspirovalo těmi nejděsivějšími pověrami a bohužel dnes určuje i obecné povědomí o tomto nesmírně zajímavém úkazu, které nejde ani centimetr za Drákulu a jeho filmové soukmenovce pokleslého žánru.
  Zdokumentovaných zpráv o konkrétních případech fenoménu vampyrismu je poměrně značné množství a sdostatek jich byl popsán i v naší literatuře(*). Z tohoto důvodu a z důvodu rozsahu tohoto článku je nemíním dále opisovat. Připomeňme si tedy jen scénář, který je, pokud se budeme držet dobře a věrohodně zdokumentovaných případů, až na vyjímky univezálním. Muž, žena či dítě zemřeli, více, či méně přirozeným způsobem a po jejich smrti (i několik let) vážně onemocní, a rychle umírají, nebo pomalu chřadnou příbuzní, nebo lidé z okolí zemřelého. Zvláštní okolností je, že se často jedná o milované členy rodiny či jinak blízké. Noční můry a zjevení původce doprovázejí útok takového upíra a zřetelně ukazují na jeho osobu. První protiupírská opatření byla duchovního rázu, šlo o konání mše a modlitby na spásu duše upíra. Nedostavil-li se očekávaný účinek otevřel se upírův hrob. I přes rozdílnou dobu uplynulou od pohřbu je obraz upírů v hrobě stejný. Kůže má, v rozporu s legendou, barvu sytě růžovou a "zdravější", než za života, oteklé tělo a vytékající krev očí uší a úst. Klasické upíří znaky potvrdily podezření a nastává čas pro svrchu popsané protiupírské zásahy, po jejichž provedení vliv upíra ustává. Při probodení upírova těla kolíkem se z rány řinuly litry krve a podle některých svědků se svíjí a vydává děsivé zvuky. Je důležité zdůraznit, že nebylo před otevřením shledáno žádné porušení hrobu, ani jeho okolí. Nastoluje se otázka principu existence nemrtvých. Nelze v žádném případě souhlasit s okultisty romantiky a milovníky temných sil, že jsou ,více či méně vyšinutí, vysávači krve moderní doby skutečnými upíry a tvoří jakousi vyšší vývojovou formu lidského rodu, nietzcheova nadčlověka. V těchto kruzích byl vyřčen názor, že upír je pánem pánů tvorstva a jediným lovcem největších lovců - lidí, tím se staví na pomyslný vrchol potravního řetězce. K těmto extrémním názorům lze jen máloco dodat. V tomto duchu by musela platit nesmyslná rovnice upír=kanibal=kvalitnější člověk. Na druhou stranu zde byly pokusy skeptiků vysvětlit "racionálně" vampirické události starších časů zvláštní hlínou v hrobech, zvýšenou krvetvorbou, přirozenou mumifikací, plynatostí, apod. Teorie tohoto druhu ale vyvolají spíše více otázek, než kolik se snaží objasnit. Hlavním problémem je jejich naprostá ignorace faktu, že otevření hrobů předchází řádění upíra v okolí a to včetně vizuálních kontaktů s "duchem" zemřelého. Skutečná existence nemrtvých spočívá v jakési duchovní anomálii, která by se dala vcelku výstižně vyjádřit označením "okultní nemoc". Ihned po smrti, podle představ okultistů, opouštějí člověka tzv. vyšší duchovní principy a tzv. nižší složky nazývané astrální,nebo siderické tělo, životní energie, známá také jako prana a tzv.kama neboli duše zvířecí, středisko pudů a protipól lidské duši, drží při těle, až do vyprchání prany, které je závislé na určitém stupni rozkladu těla hmotného. Poté smrtelné (nižší principy) zanikají, s vyjímkou těla astrálního, které, jako otisk lidské existence, může pobývat v astrálu i staletí. U upírů k tomuto procesu z neznámých příčin nedochází, astrální tělo, řízené kamou tomuto torzu člověka dodává pranu, kterou právě ubírá svým obětem a tělo dále žije svým vegetativním životem. Zdá se, že předpokladem pro výběr obětí je emocionální vazba. Naznačuje to výše napsaný okruh obětí a že se tomu děje bez zábran, potvrzuje teorii o nadvládě kamy nad mrtvým. Když upír zahubí svou oběť, najde si další a pokračuje ve svém řádění, dokud nejsou proti upírovy podniknuta opatření, či jiným způsobem není tělo neživého narušeno ve svém hrobě. Označení upírů nemrtvými, je tedy výstižným popisem jejich stavu, který není životem, ale ani smrtí. Vidíme, že se jedná téměř o arrivismus mrtvých, avšak důsledky pro oběti nemrtvých jsou mnohem fatálnější, protože organismus upíra, na rozdíl od arrivisty žádnou energii nevytváří a potřeba upíra je mnohonásobně silnější. Arrivismus také neúčinkuje na rozdíl od vampirického ataku na velkou většinu lidí. Ve starých dobách se věřilo,že krev je nositelkou duše toto je vyjádřeno i ve III.knize Mojžíšově Starého Zákona , kde stojí: "Protože duše celého těla v krvi jest". Starobabylóňané byli přesvědčeni, že krev, duše a život jsou jedno. A v tomto duchu se upírům přiřklo přímo ubírání krve a k tomu jim lidová slovesnost opatřila prodloužené špičáky. Noční působení bylo zase způsobeno větší vnímavostí napadených k duchovním vlivům, které se zvyšuje v různých fázích spánku a usínání a samozřejmě také byla noc vždy časem řádění temných sil. V dnešních dobách se s tímto jevem už asi setkáme už jen velmi vyjímečně, což je způsobeno moderním pohřbíváním, pitvami a všeobecně nižší citlivostí posledních generací k nehmotným silám, což je sice velká ztráta lidstva, avšak alespoň v tomto konkrétním případě to lze spíše považovat za klad.

Rupert Giles

2. února 2008 v 20:19 | zuzana |  Buffy přemožitelka upírů
Narozen v Anglii, jeho otec i babička byli pozorovatelé. Mladý Giles byl tímto osudem zklamán, on sám chtěl být letcem nebo kupcem. Když chodil na Oxford, chtěl se vzepřít osudu a jako formu rebelie se jemu a jeho příteli, který mu říkal "Ripper" ("Rozparovač"), podařilo na zem povolat démona Eyghon. Pracoval jako kurátor v muzeu, když mu byla radou pozorovatelů přidělena Buffy. S ní je ve velmi úzkém, ale spíše otcovském vztahu. Giles je sečtelý a chytrý, hraje na kytaru, ovládá 5 jazyků a v případě potřeby i bojuje. Nemá mnoho přátel a jediná vážnější známost byla počítačová odbornice učitelka Jenny.

Wiliam Wiliam/Spike

2. února 2008 v 20:18 | zuzana |  Buffy přemožitelka upírů
Přijel do Sunnydale se svou láskou Drusillou, aby zabil přmožitelku. Po nekonečných bojích proti ní se raději k ní přidal. Zamiloval se do ní a stále jí pomáhal. Když se s ním rozešla byl naštvaný a na truc se "vyspal" s Anyou (no, spíš to byla rychlovka na stole). Naneštěstí to Buffy viděla kamerou, kterou tam zabudovala Trojka (neustále Buffy ubližovali a znemožňovali jí dělat její práci). Po této příhodě se jí snažil Spike přesvědčit o tom, že ho miluje (pokus o znásilnění). Spike byl na sebe sám naštvaný, kvůli tomu co provedl, že odejel ze Sunnydale pro svou duši. Když se vrátil byl naprosto jiný. Čip v jeho hlavě, který ho držel dál od chytání lidí fungoval špatně a ovládal ho První. Proto se Buffy rozhodla čip mu vyndat. Spike byl pak už "normální upír s duší". Na konci seriálu mu Buffy řekla že ho miluje,ale on řekl, že to není pravda a rozpadl se na prah, protože se obětoval na záchranu světa. Zanedlouho se objevuje v L.A, díky amuletu, jenž mu byl před smtrí svěřen. Zjišťuje, že se z něj stal duch,a i přes nevraživost vůči jeho sokovi Angelovi se snaží (svým způsobem), vypomáhat ve Wolfram & Hart.

Faith Lehane

2. února 2008 v 20:17 | zuzana |  Buffy přemožitelka upírů
Faith byla nowou přemožitelkou upírů...Oběvila se, když Buffy zemřela. Jenže Buffy znovu ožila a tak byly najednou dvě přemožitelky...
a s1 Faith a1x18 01-L
a s1 Faith a1x19 01-XL
a s4 Faith a4x13 01-S
a s4 Faith a4x13 02-M
a s4 Faith a4x13 03-S
a s4 Faith a4x13 05-L
a s4 Faith a4x14 01-S
a s4 Faith a4x15 01-M
A teď z Buffy:
b s3 Faith b3x03 01-L
b s3 Faith b3x03 07-L
b s3 Faith b3x03 10-M
b s3 Faith b3x10 01-L
b s3 Faith b3x19 01-L
b s3 Faith b3x22 01-S
b s3 Fith b3x07 01-M
b s4 Faith b4x15 01-S
b s4 Faith b4x15 04-M
b s4 Faith b4x15 05-M
b s7 Faith b7x19 01-S
b s7 Faith b7x22 03-XL

Daniel Osborne/Oz

2. února 2008 v 20:14 | zuzana |  Buffy přemožitelka upírů
DANIEL OSBORNE/OZ
Je poněkud záhadný. Jeho skutečné jméno je Daniel Osborne. Je to tichý, uzavřený mladík, ovšem smysl pro humor mu nechybí. Je inteligentní, ale k dobrým výsledkům ve škole není dostatečně motivován. Je kytarista ve skupině Dingoes Ate My Baby a třebaže si nemyslí, že je moc dobrá, tak vystupují poměrně často. Stále kouká po Willow, která mu však zatím uniká.

Cordelia Chase

2. února 2008 v 20:13 | zuzana |  Buffy přemožitelka upírů
CORDELIA CHASE

Cordelia Chase byla DÍVKA na střední škole.Byla hlavní roztleskávačkou a nejpopulárnější dívkou na celé škole.Měla svou vlastní skupinu přátel, kam patřili ti nejbohatší studenti z celé střední. Když Buffy Summersová přišla poprvé do nové školy, viděla v ní svou novou kamarádku, ale Buffy se zkamarádila s neoblíbenými Willow Rosenbergovou a Alexem Harrisem, čímž byla Cordelií odepsána. Cordelia začala chodit okolo Buffy ve chvíli, kdy se u ní objevil neznámý muž jménem Angel a snažila se ho ulovit jen pro sebe, avšak Angel měl oči jenom pro Buffy.Jak šel čas, byla Cordelie několkrát zachráněna před možnou smrtí Buffy a partou, a mezi ní a neoblíbencem Alexem to začalo "jiskřit". Začali spolu chodit. Její nejlepší kamarádka Harmony jí za to odepsala.Cordelia si myslela, že kvůli Xanderovi již není tolik oblíbená, ale na konec zjistila, že to tak není, a proto se dali znovu dohromady. Bohužel jí Xander "podvedl" s Willow a Cordelie se vrátila ke svému původnímu já i když to už bylo těžší než před tím. Když přišel do Sunnydale nový pozorovatel Wesley, okouzlil jí jeho anglický šarm. Wesley jí však odmítl s tím, že si nechce nic začít s pohou studentkou střední školy.Ani doma to nevypadalo tak jako vždycky. Její rodiče už nebyli tak bohatí jak předtím, a tak se rozhodla, že odejde do L.A hledat slávu. Skončila v Angelově týmu v Angel Invesigations. Cordy se při jednom z bojů proti zlu políbila s polovičním démonem, který na ní přenesl svou moc vidět vize.Ale po roce, kdy tyto vize měla si vybraly svou daň a uvrhli Cordy do kómatu. V kómatu se setkala s démonem jménem Skip, který jí změnil na polovičního démona takže mohla mít znovu vize. Roky pracovala těsně vedle Angela při čem vzrůstalo její cítění k upírům, ale když se chtěla s Angelem sblížit, byla povolána vyššími silami a musela ho "nechat". Cordy ztratila paměť. Jediná osoba, na kterou se mohla spolehnout byl Connor a to přimělo Angela k pochybnostem. Jedna věc následovala další a tak se Cordy s Connorem vyspala, díky čemuž otěhotněla. Ale těhotenství neprobíhalo normálně, bylo rychlejší a Cordy se začala měnit. Jedné noci se Cordynino dítě narodilo, a Cordy znovu upadla do kómatu, ze kterého se ještě neprobrala. Její dítě strašně rychle rostlo a stalo se zněho démon v lidské podobě jménem Jasmine. Jasmine se snažila ovládnout svět, ale byla zastavena Angelem a Connorem. Cordy je neustále pozorována specialisty ve Wolfram & Hart.

Alex Harris

2. února 2008 v 20:11 | zuzana |  Buffy přemožitelka upírů
ALEX HARRIS
Narodil se a vyrůstal v Sunnydale, je nejlepší přitel Willow. O jeho rodině není moc známo, kromě následujících kusých informací: matka neumí vařit, otec je nezaměstnaný, v rodině jsou problémy s alkoholem. Veškeré problémy se snaží řešit s nadhledem a humorem, i když jeho problémy mnohdy přesahují rámec normality. Rande s kudlankou či mumií jsou jen malým příkladem.
s1 Xander b1x02 01-M

Willow Rosenberg

2. února 2008 v 20:08 | zuzana |  Buffy přemožitelka upírů
WILLOW ROSENBERG
Pochází z židovské rodiny, rodiče jí nechápali, což vedlo až k pokusu její matky upálit ji.
Nejlepší přítel Willow je Alex, kterého zná již od dětství. Poznali se ve věku 5 let, ovšem jejich "rande" brzy skončilo, když jí Alex ukradl její Barbie. Willow je vyjímečně inteligentní, hlavně v oblasti počítačů, a je skvělá studentka. Nespočetněkrát pomohla Buffy nabouráním různých informačních systémů.
s4 Willow b4x15 01-S
s2 Willow b2x07 02-M
s3 Willow b3x20 01-M
s4 Willow b4x08 01-S
s4 Willow b4x08 02-M
s4 Willow b4x11 01-M
s4 Willow b4x12 01-M
s4 Willow b4x15 01-S
s5 Willow b5x19 02-M
s6 Willow b6x01 01-M
s6 Willow b6x01 02-M
s6 Willow b6x22 01-L
s7 Willow a4x15 02-L
s7 Willow b7x02 01-M
s7 willow b7x10 01-S

Liam Angelus/Angel

2. února 2008 v 20:03 | zuzana |  Buffy přemožitelka upírů
LIAM ANGELUS/ANGEL
Narodil se jako člověk v roce 1727. V upíra se změnil v roce 1753. Angel byl tulák a alkoholik, což se mu vymstilo,jednou šel z hospody celý na mol a potkal Darlu,krásnou ženu,která ho okouzlila pohledem a když ji políbil udělala z něj upíra.Jeho minulost je velmi divoká patřil k nejkrutějším upírům!!! V roce 1860 potkal Drusillu,ale než ji změnil v upíra chtěl, aby trpěla.Pozabíjel její rodinu a pak až přeměnil ji. V roce 1898 zabil dceru cikanského kmene, který na něj uvalil kletbu, která mu způsobuje pocity viny kvůli jeho upírství(dala mu lidskou duši). V roce 1990 v New Yorku ho vyhledal dobrý démon Whistler, který mu ukázal Buffy. Angel se rozhodl pomoci jí v jejím boji, ale při té přiležitosti se do ní zamiloval.Nejdříve ji naštěvoval v Bronxu a varoval jí před různým nebezpečím. Po čase Buffy zjistila, že je Angel upír a přes lehkou zamilovanost se pokoušela žít normálně. Jenže její láska rostla. Začali spolu i chodit, jenže štěstí jim moc nepřálo vše se zlomilo v den Buffyin 16 narozenim kdy z Angelem strávila noc. Jeho zláduše se opět vrátila i se starou krutostí. Buffy z toho byla vedle nevěděla co se stalo,ale nakonec se to dozvěděla.Byla v tom ta kletba.Angel měl popocí své duše trpět,ale když potkal Buffy začal žít byl šťastný, ale nevěděl,že když prožije ten nejvíce šťastný moment stane se zase krutým. A bohužel k tomu momentu došlo oné noci. Více už vám nenapíšu na to se musíte podívat sami. A hlavně zjistit jak to s nima dopadlo....

Buffy Summersová

2. února 2008 v 20:00 | zuzana |  Buffy přemožitelka upírů
BUFFY SUMMERSOVÁ
Navštěvovala střední školu, byla roztleskávačkou a v roce 1996 byla zvolena Královnou maturitního plesu. V té době ji kontaktoval muž jménem Merrick, který jí řekl, že je Vyvolená - přemožitelka upírů. Přes zjevnou nedůvěryhodnost této informace to byla pravda, Merrick byl její pozorovatel. Když byl zabit, Buffy ve snaze dokončit akci založila požár školní tělocvičny. Protože její rodiče se rozvedli, Buffy se s matkou přestěhovala do Sunnydale. Zde poznala svého nového pozorovatele, knihovníka Gilese. Poznala zde take nové přátele Willow Rosenbergovou, Alexe Harrise a, i Cordelii Chaseovou, kteří jako jediní znají pravdu o přemožitelce.Ale postupen času se seznámila s tajemným mužem. Jmenoval se Angel. Vždy se objevil, aby ji varoval a pak zase zmizel. buffy se začal velice líbit....zamilovala se. Ale když zjistila že je Angel upír nevěděla co má dělat. Chtěla žít normálně a tak se s Angelem jen políbyla(při čemž se mu vpálil do těla její kříž na krku...bylo to hustý) jenže si po čase uvědomila že ho miluje a dali se zase dohromady. Začali spolu chodit a byly moc šťastní, ale to vše skončilo v den, kdy bylo Buffy 16. Angel měl odjet pryč a vyřešit nějaký problém,jenže to nevyšlo a Buffy šla k Angelovi domů a strávila s ním noc... Jenže to se nemělo nikdy stát.Jakmile k tomu došlo Angel se změnil zase ve zlého a krutého. Buffy z toho byla druhý den celá vedle a když zjistila byla nešťastná už kvůli tomu že ho tolik milovala. Dále už vám neřeknu jen se na to podívejte uvidíte toho tolik a myslím že si taky popláčete.....

Videa....:o)

2. února 2008 v 19:58 | zuzana |  Čarodějky
Forever Charmed - Forever In Our Hearts

Kniha stínů-kouzla:6. série

2. února 2008 v 19:41 | zuzana |  Čarodějky
Kniha Stínů
6. Série


1.Valhalley of the dolls, part 1 (Valkýry z Valhaly, první část)

Kouzlo na zničení Trok-démona
Z jiných světů,
blízkých i vzdálených,
ať démon dvouhlavý
zas zmizí v nich
(Vyvoláno a napsáno Phoebe)

Kouzlo, aby si Piper vzpomněla (Vymazalo Piper paměť)
Spoutané síly a city
v srdci čarodějky ukryté,
pomoc jí muka překonat,
paměť, ať řekne své
(Vyvoláno a napsáno Paige)

Valkýry
Valkýry jsou polobohyně, které na bitevních polích vyhledávají umírací
válečníky. Jejich duše pak vezmou do Valhaly, kde je připravují pro poslední
bitvu.
(Přečteno Phoebe a Paige)1.Valhalley of the dolls, part 2 (Valkýry z Valhaly, druhá část)

Kouzlo, aby si Piper vzpomněla-Nefunkční
Kouzlo bylo vyřčeno,
nech ho pominout,
skutečnost se má vrátit do svých pout
(Vyvoláno a napsáno Paige)

Kouzlo na proměnění Oscara zase v člověka
Volám k sobě Halliwellky,
spojme naše síly,
zlé kouzlo obrátit se může,
dáme věci do pořádku,
ze psa uděláme zase muže
(Vyvoláno a napsáno Paige)

Kouzlo, aby si Piper vzpomněla
Pipeřino srdce by odhalit mělo,
co jenom Phoebe cítit může,
ať k srdci se přidá Pipeřino tělo,
vždyť bolest někdy přinese růže
(Vyvoláno a napsáno Paige)3.Forget menot (Nezapomeň na mne)

Kouzlo na vzpomenutí (vrátilo čas)
Kouzlo naše obrať čas,
ať se paměť vrátí zas
Všem démonům odoláme,
úklady zla překonáme
(Vyvoláno a napsáno Paige)

Kouzlo na zmizení mostu
Ať se všechno, co tu máme,
hned rozplyne v dým
a tenhle most, co tu stojí,
ať už nevidím
(Vyvoláno Piper)4.The power of three blondes (Tři blondýnky)

Kouzlo na nahlédnutí do jiného místa
Nahlédnout dej do temné noci,
ukaž mi ty,
co mám v moci
(Vyvoláno Mabel)

Kouzlo na změnu identity
Po tichu a v okamžení,
ať se černé v bílé změní
My jsme ony, kdo je víc?
Ony tři už nejsou nic
(Vyvoláno Margo, Mitzy a Mabel)

Kouzlo na přivlastnění schopností
Kouzelnice jsme teď my,
máme jejich podoby
Čarodějné schopnosti,
ať je opustí
(Vyvoláno Margo, Mitzy a Mabel)

Sestry Stillmanovy
Sestry Stillmanovy. Mabel, Mitzy a Margo. Druhořadé čarodějky známé drobnými
podvody. Nestojí za likvidaci. Pokud začnou obtěžovat, dají se přemoci
jednoduchým kouzlem.
(Přečteno Mabel)


Kouzlo na vrácení schopností
Kouzelnice jsme zas my,
vrátí se nám podoby
Čarodějné schopnosti,
ať je rychle opustí
(Vyvoláno Piper, Phoebe a Paige)
5.Loves witch (Láska je mocná čarodějka)

Kouzlo na nalezení Paige
Veď mě tam,
kde krev její tekla,
ať zachráním Paige z bolesti pekla
(Vyvoláno a napsáno Phoebe)

Kouzlo na vyvolání ducha
Neznámý duchu,
tebe voláme,
osvobodit tě toužíme
Prostor a čas teď překroč k nám,
pro naši pomoc,
přijď si sám
(Vyvoláno Paige)

Kouzlo na nalezení ztracené sestry
Krvi mé krve volám tě,
Krvi mé krve přijď ke mně
(Vyvoláno Piper)


Kouzlo proti cítění-Nefunkční
Kouzlo čarodějek Halliwellových,
chraň mé sestry před následky moci mí
(Vyvoláno a napsáno Phoebe)6.My three witches (Mé tři čarodějky)

Kouzlo na uklizení nepořádku
Ať nepořádek, ten se změní v sen,
tak jako temná noc přechází v den
(Vyvoláno Paige)7.Soul survivor (Duše v ohrožení)

Kouzlo na vyvolání Larryho
(Vyvoláno Paige-neukázáno)

Kouzlo na vyvolání Zahna
(Vyvoláno a napsáno Paige-neukázáno)

Kouzlo na vyvolání Zahna
Voláme starodávné síly,
ať jeho duši zachránit píli
(Vyvoláno a napsáno Piper a Phoebe-necelé)

Obrácené kouzlo na vyvolání ztracené sestry
(Vyvoláno Piper a Phoebe-neukázáno)
8.Sword and the city (Meč ve městě)

Zatím není


9.Little monsters (Malí čertíci)

Kudlanky
Zlomyslní démoni s nadpřirozenou silou a jedovatými drápy.
Komunikují vysokým pištěním, pohybují se ve smečkách
(Přečetl Chris)

Kouzlo nezranitelnosti
Seber síly z mého osudu,
vším, co potřebuje,
obdař tohoto hrdinu
(Vyvoláno a napsáno Paige)
10.Chris crossed (Chris v pasti)

Phoenix
Je to rodina vraždících čarodějů. Patří mezi elitu. Jsou velmi mocní a rodí
se s nápadným znamením. Symbolem-zrození z popela Phoenixe
(Přečteno Leem)

Kouzlo na zábrany
(Vyvoláno Biancou-neukázáno)

Kouzlo na přivolání Knihy Stínů
Prastarou volám teď moc,
v hodině nejtemnější na pomoc
Kniha ať se zjeví v místě,
kde bezpečné má útočiště
(Vyvoláno a napsáno Chrisem)

Kouzlo na cestu do minulosti
Slyš tento verš,
slyš má slova,
v naději, kterou má mysl chová
Pošli mě zpět, ať najdu zase,
co přeju si najít v místě i čase
(2x vyvoláno Chrisem)

Kouzlo na navrácení schopností
Moc čarodějek, ať povstane,
svou moc pošle přes nebe
Co vzala mi moc nečistá,
teď zpět ke mně přispěchá
(Vyvoláno Chrisem, napsáno Paige)
11. Witchstock (Léto lásky)

Kouzlo na vyvolání ducha
Slyš má slova,
slyš mé steny,
duchu mrtvé z druhé strany
Zjev se prosím přede mnou,
překroč propast bezednou
(Vyvoláno Phoebe)

Kouzlo na přeměnění pendreků v květiny
Zažeň tu zlost,
nenávist staletou,
ať jejich pendreky teď rozkvetou
(Vyvoláno a napsáno Penny)

Kouzlo na svádění
Pojď jsem k nám a nech se svést,
ať se zdaří naše lest
Už jsi náš,
tak otoč klíčem,
sestra má tě spoutá chtíčem
(Vyvoláno a napsáno Piper)

Kouzlo na vyvolání zla
Ať temná noc obrátí list,
ať vstoupí zlo do těchto míst
(Vyvoláno Robin)

Kouzlo na očarování láskou
Kéž mír a láska z hvězdného světla,
na holubích křídlech ti do srdce slétla
(Vyvoláno a napsáno Penny)

Kouzlo na zničení černokněžníka
Už je tu čaroděj přebytečný,
tak ať je teď něčím užitečný
(Vyvoláno a napsáno Penny)

Kouzlo na zničení Slizu
Spojenou trojí silou,
ať všechny zlé moci zhynou
(Vyvoláno Paige-potřeba síly Tří)12.Prince charmed (Dokonalý muž)

Kouzlo na vytvoření dokonalého muže
Ať dokonalý muž se zjeví,
co se ideálním jeví
V zdravém těle duch má zdravý,
pro sestřičku musí být ten pravý
(Vyvoláno a napsáno Phoebe a Paige)

Kouzlo na vytvoření hostiny
Piper má den, krásná novina,
stolečku prostři se, ať je hostina
(Vyvoláno a napsáno Paige)13.Used karma (Karma z druhé ruky)

Roj
Jsou vzdálení příbuzní sršňů a vampýrů. Aby byl zničen celý úl, musí být
zabit král.
(Přečteno Piper a Paige)

Kouzlo na vyčištění karmy (původně aury)
Čarodějný ohni,
ať jsi kdekoliv,
nebeský proude skrze vír plyň
vyčisti karmu od zloby
a minulosti černá teď navždy zhyň
(Vyvoláno a pozměněno Richardem)

Mata Hari
Striptérka v Paříži, dvojitá agentka pro Německo. Během 1. světlové války.
Mata Hari byla usvědčena francouzskými úřady a posléze popravena
zastřelením.
(Přečteno Paige)

Kouzlo na zničení Roje
Démony, které se kolem nás rojí
znič v tom, z kterého pocházejí
(Vyvoláno Piper, Phoebe a Paige, napsáno Piper a Paige)
14.The legend of sleepy Halliwell (Události v magické škole)

Kouzlo na zničení jezdce
Moci tří, volám tě dnes,
Vrať nám těla,
obrať role
a skonči ten odporný děs
(Vyvoláno a napsáno Piper, Phoebe a Paige)
15.I dream of Phoebe (Sním o Phoebe)

Bosk
Démon nízké úrovně s minimální mocí
(Přečteno Chrisem)
16.The courtship of Wyatt's father (Námluvy Wyattova otce)

Kouzlo na vyvolání sestry
Duchu sestry,
volá náš hlas,
vykroč ze stínu a navštiv nás
(Vyvoláno Paige)17. Hyde school reunion (Školní sraz po létech)

Kouzlo na probuzení teenagerské Phoebe
Všechny vaše posměšky budou po zásluze potrestány
(Vyvoláno a napsáno Phoebe)

Kouzlo na udělání z bývalých spolužáků opět teenagery
Minulost je budoucnost
a budoucnost je minulost
Spolužáci, vítejte do nejvyšší třídy
(Vyvoláno a napsáno Phoebe)

Kouzlo na zrušení předchozího kouzla
(Vyvoláno a napsáno Paige-neukázáno)

Kouzlo na přivolání ztracené sestry
(Vyvoláno Piper a Paige-neukázáno)

Kouzlo na vyvolání plamenů
Ať pouhá iluze plamenů jen,
teď vyžene je vozu ven
(Vyvoláno a napsáno Phoebe)

Kouzlo na potrestání
Když rozum a cit není dán,
buď je skutek potrestán
(Vyvoláno a napsáno Phoebe)

Kouzlo na změnu obličeje
Chceš mít v tváři nový rys,
ať ji máš jak půvabný Chris
(Vyvoláno a napsáno Paige)
18.Spin City (Pavoučí démonka)

Pavoučí démonka
Pavoučí démonka, která se vynořuje ze svého brlohu každých sto let, aby
zajala nejmocnější kouzelnou bytost, ze které se pak živí.
(Přečteno Paige)

Kouzlo na proměnění zpět ve skřítka
Ty, kdo chceš být zase malý,
změň se zpátky, nic to není
Ty, kdo našel jsi mě tady,
změň se zpátky v okamžení
(Vyvoláno a napsáno Paige)

Kouzlo na zničení zlé čarodějnice
(Vyvoláno a napsáno Paige-neukázáno)

Kouzlo na vyvolání štěstí ze zlatých nugetů
Slainte is tainte
(Vyvoláno Skřítkem)
19.Charmed on trial (Tribunál)

Kouzlo na zapálení květin
S květy už je ámen,
ať tam hoří plamen
(Vyvoláno a napsáno Phoebe)

Kouzlo na vyvolání koncilu
Di! Ecce hora! Uxor mea me necabit!
(Vyvoláno Gideonem)

Kouzlo na zmizení
Ať příčiny obav jeho se změní
a počin stopa tu k vidění není
(Vyvoláno Paige)

Kouzlo na vrácení domu
Ať napraví se chyba mého kouzla,
chci, aby existence na své místo znovu vklouzla
(Vyvoláno a napsáno Piper)
20.Stormy leather (Perný den)

Kouzlo na vytvoření dokonalého muže
Ať dokonalý partner vchází,
už mi dlouho schází
Ať mě v záři svíček zdraví,
ať se dostaví ten pravý
(Vyvoláno a napsáno Paige)

Kouzlo na zničení členky kultu Démon Atrix
Kdo jednou selže v službách mích,
stihne ho trest za jeho hřích
Tato ať shnije za živa,
v horoucích peklech,
ať pobývá
(Vyvoláno a napsáno Vincentem)

Kniha stínů-kouzla:5.série

2. února 2008 v 19:40 | zuzana |  Čarodějky
5. Série
1. A witch´s tail, part 1 (Malá mořská čarodějka, první část)

Kouzlo na nalezení mořské pany
Vodo, ze všech moří vzejdi,
tu jež unikla mi, na zemi najdi
Jdi tam, kde vichry nesou zkázu,
pak desetkrát na ni padni jak za starých časů
(Vyvoláno Mořibabou)

Kouzlo na přenesení k Mořibabě
Voláme čarodějné síly mocné,
najděte sídlo moři baby nestné
Zaměřte chi, ať čakry se naplní
přes kruté moře nás zaveďte k ní
(Vyvoláno Piper, Phoebe a Paige, napsáno Paige)

2. A witchs tail, part 2 (Malá mořská čarodějka, druhá část)
Kouzlo nebojácnosti
Bez sebe, stísněná, plná strachu
panika ve mně roste, až neslyším
Musím to potlačit, abych mohla dýchat,
strachu mě zbav pro ty, co jsou mi vším
(Vyvoláno a napsáno Piper)

Kouzlo na cítění Phoebeiny vášně
Otevři Coleovi srdce Phoebeino,
odhal tajemství, které skrývá
Běh, oheň vášnivé lásky,
ať pocítí bolest touhy která jí zžírá
(Vyvoláno a napsáno Paige)

Kouzlo na zničení Necrona
Přiliv zla na zem útočí,
věčné tmě vstup pokyne
My, síly dobrá svíráme v náručí,
to zlo v nich ať zahyne
(Vyvoláno Piper, Phoebe a Paige, napsáno Paige)3. Happily ever after (A pak žili šťastně)

Kouzlo k uvěznění Osgooda v zrcadle
Svobodu a vlastní vůli teď v zrcadle ztratíš,
mé příkazy plnit budeš a nikdy se nevrátíš
(Vyvoláno Zlou čarodějnicí)

Kouzlo k probuzení Paige-Nefunkční
Slyš náš hlas pro ty, co padli,
vyčisti je, přiveď k probuzení,
ať jed v čemkoli snědli
(Vyvoláno Piper)


4. Sirens song (Zpěv sirény)

*Bez kouzel*
5. Witches in tights (Čarodějky v trikotech)

*Bez kouzel*

6. Eyes have it (Je to v očích)

Kouzlo na zničení Orina
Marino, Tereso, Lydie,
Cikánky rodu Nicolievů stůjte teď při nás,
zničte toho démona dnes a v tento čas
(Vyvoláno Evou, Phoebe a Paige)


7. Sympathy for demon (Pomoc pro démona)

Kouzlo na zničení Barbase-Nefunkční
Prudence, Penelope, Patricio, Melindo, Astrid, Heleno, Lauro a Grace,
Halliwellovi čarodějky stůjte při nás,
zničte démona zla hned v tento čas
(Vyvoláno Piper, Phoebe a Paige)

Kouzlo na zničení démona z minulosti
Démone pekel stvoření,
dech smrti tě v popel promění
(Vyvoláno Penny)

8. Witch in time (Co se má stát, stane se)

Kouzlo na odebrání schopností sester
Než se večer sejde s nocí,
zbav je všechny jejich mocí
(Vyvoláno Bacarrou)

Kouzlo na zničení Bacarry-Nefunkční
Černý kouř a bílý plamen,
přeměň jejich maso v kámen
(Vyvoláno a napsáno Phoebe)

Kouzlo na vyvolání ohnivých koulí
Indendiaries globus
(Vyvoláno přítomným a budoucím Bacarrou)

9. Sam I am (Jsem Sam)

*Bez kouzel*
10. Y tu mummy tambien (Trable s mumií)

Hledací kouzlo
Jasnozřivé taje zjevte nám,
ve kterých místech hledat mám
(Vyvoláno a napsáno Paige)

Kouzlo na zbavení duše Phoebe z jejího těla-Nefunkční
Společně v čase už nikdy víc,
vypuď jejího ducha
a nenech z něj nic
(Vyvoláno a napsáno Isis)

Kouzlo na zbavení duše Paige z jejího těla
Kde jedna přebývat může,
tam dvě různé duše dlí
teď moci tří zachraň tělo
a dej ať Paige volnost mít smí
(Vyvoláno a napsáno Piper)


11.The importance of being Phoebe (Jak je důležité míti Phoebe)

Kouzlo na odebrání Phoebeiných schopností
Dříve než ji pohltí zlo pekelné,
nechť zbaví se své síly čarodějné
Ať Phoebe právě v této chvíli,
zbaví se své čarodějné síly
(Vyvoláno a napsáno Piper)

Kouzlo na vrácení Nexuse do podzemí
Jsem silná a ty mě nikdy neporazíš
Vrať se do temnot tam kde zlo je,
tahle Phoebe nebude tvoje
Jdi pryč už mám svou moc,
a vezmi sebou tu černou noc
(Vyvoláno Phoebe)

Kouzlo na vyvolání Nexuse
Natum adai necral daya intay layok
(Vyvoláno Coleem)

12. Centennial Charmed (Sté narozeniny)

*Bez kouzel*

13. House call (Lidské slabosti)

Kouzlo na vyvolání Šamana
Z pout se chceme vymanit,
ze zlých kouzel zpletených
Zbav nás kouzel, šamane,
teď z temnoty tě voláme
(Vyvoláno Phoebe)

Kouzlo na vrácení domu
Ať napraví se chyba mého kouzla,
chci, aby existence na své místo znovu vklouzla
(Vyvoláno Piper)

14. Sand Francisco dreamin (Dobrou noc)

Kouzlo na uspání
Teď vykročme z denního bdění
a vraťme se do hlubin snění
(Vyvoláno Piper, Phoebe a Paige)
15. The day magic died (Den, kdy magie zmizela)

Kouzlo na vrácení Jednorožce-Nefunkční
Vezmi to zvíře
a dárci ho odnes,
pro matku i dítě,
byl by to otřes
(Vyvoláno a napsáno Phoebe)

Kouzlo na zničení Doris a Cronyna
Zvíře z legend, pověstí,
dej moc slouhům se vznésti
a toto zlo ze světa smésti
(Vyvoláno a napsáno Phoebe a Paige)


16. Babys first demon (Chlapečkův první démon)

*Bez kouzel*

17. Lucky Charmed (Štěstí pro Čarodějky)

Kouzlo na vyvolání štěstí ze zlatých nugetů
Slainte is tainte
(Vyvoláno Skřítkem)

Kouzlo na opravení věcí
Osobní prospěch, kdo se ho bojí,
ať je ten svetr zas jako nový
(Vyvoláno a napsáno Paige)

Kouzlo na nalezení štěstí
Aby naši štěstí,
finance se zbláznily,
zažeňte mé věřitele,
alespoň na chvíli
Vysílám kouzlo aby našlo štěstí,
doufám, že to pro mě nový život věstí
(Vyvoláno a napsáno Paige-poslalo jí ke střítkům)

Kouzlo na vyvolání duhy
Goneiri umbohli aht
(Vyvoláno Phoebe)


18.Cat house (Kočičí dům)

Kouzlo na vzpomínky
Ať je pravda vyřčena
a vzpomínky,
ať ze tmy zapomnění vystoupí
a zlobu zaženou
(Vyvoláno a napsáno Piper-poslalo Phoebe a Paige zpět v čase)

Kouzlo na obrácení kouzla vzpomínek-Neukázáno
(Vyvoláno a napsáno Piper)


19.Nymphs just wanna have fun (Pramen věčnosti)

Kouzlo na proměnění někoho ve strom
Jak plynou roční období,
tak život se vždy obnoví
Až skryjí ho rovy,
zas tvar příjme nový,
tak dej kořeny démonovy
(Vyvoláno a napsáno Piper a Paige)

20.Sense and sense ability (Nevidím, neslyším, nemluvím)

*Bez kouzel*

21.Necromancing stone (Velké lásky Penny Halliwellové)

Kouzlo na vyvolání jednoho z vůdců duchů
Démoni žijící v zánětech noci,
teď vás uzří čarodějek oči
(Vyvoláno Paige, napsáno Piper)

Kouzlo na vyvolání ducha
Slyš má slova,
slyš mé steny,
duchu mrtvé z druhé strany
Zjev se prosím přede mnou,
překroč propast bezednou
(2x vyvoláno: Piper, pak Phoebe)

Kouzlo pravdy
Pro ty, co pravdu rádi objeví,
otevři srdce
Tajemství, ať se vyjeví
Od teď než bude znovu teď,
pak vzpomínka, ať zmizí hned
(2x vyvoláno Paige)

Kouzlo na zničení ducha
Popel popelem,
prach prachem,
vem jeho duši,
ať pozře ji zem
(Vyvoláno Penny)

Kouzlo na vyvolání všech Halliwellů
Já volám vás přes prostor a čas
Rodu Halliwellů ženy, matky, dcery, sestry, přítelkyně,
co provázíte života našeho radosti a steny
Přijďte mezi nás do domácí svatině,
ať dítě ve vás má do dobra průvodkyně
(2x vyvoláno Penny)


22.Oh my goodness part 1 (Bitva s Titány, první část)

*Bez kouzel*

23.Oh my goodness part 2 (Bitva s Titány, druhá část)

*Bez kouzel*

Kniha stínů-kouzla:3. a 4. série

2. února 2008 v 19:34 | zuzana |  Čarodějky
Kniha Stínů
3. Série
1. The Honeymoon's Over (Po líbánkách)
Bez kouzel
2. Magic Hour (Hodina kouzel)
Bez kouzel
3. Once Upon A Time (Bylo nebylo)
Kouzlo na zviditelnění víl a trollů
V této mezidobě v temném domě,
vzýváme síly v sobě
tři stojíme tu a velíme
nebytelného prosíme
by z nebes k nám prohlédl
a k cíly našemu nás dovedl
(vytvořeno Prue, vyvolaly všechny)
4. All Halliwells' Eve (Halloween sester Halliwellových)
Bez kouzel
5. Sight Unseen (Neviditelný)
Bez kouzel
6. Primrose Empath (Prokletá empatie)
Kouzlo na odejmutí empatie
Osvoboď emaptika
uvolni jeho dar
ať je zbaven veškeré bolesti
(vytvořeno a vyvoláno Prue)
7. Power Outage (Výpadek sil)
Bez kouzel
8. Sleuthing With The Enemy (Stopování s nepřítelem)
Kouzlo k likvidačnímu lektvaru na Baltazara
Duchové vzduchu, lesa moře
zbavte nás od démona hoře
duchu tmy a světla
zažeňte ho zpět do pekla
(vyvolaly všechny)
Kouzlo k přivolání Baltazara
Magické síly černé, bílé
nadešla vaše chvíle
ať je noc či bílý den,
přiveďte démona Baltazara sem
(vyvolaly Piper a Prue)
9. Coyote Piper (Nevděčná Piper)
Kouzlo k zničení Alchymisty
Vzuch buď vzduchem země zemí
alchymista nic nepromění
Ďáblem pekla zplozený
ať je hned ohněm spálený
(vyvolaly všechny)
Kouzlo k zničení Terry
Tělo vyvrhni jedovatou esenci
světlo lásky ať ukončí její existenci
(vyvolaly Prue a Phoebe, podruhé všechny)
10. We All Scream For Ice Cream (Všichni jdeme po zmrzlině)
Bez kouzel
11. Blinded By The Whitelighter (Smrt si bere světlonošku)
Kouzlo na zničení Eamese
Eames nyní zaplatí odplatu oběti
Natalii zdar Eamesovi zmar
moci změny byj do stěny
odmítám tvé odražení
(vyvolaly všechny)
12. Wrestling With Demons (Zápas s démony)
Koulo pro hledání ztracených věcí
Duchové vůdčí, prosím vás o milost,
dejte, ať smím prohlédnout nad jasnost
veďte mě nyní k tomu co hledám
dete ať v mysli opět pokoj mám
(vyvolala Piper a Phoebe)
Koulo pro nalezení Toma
Ukažte mi cestu, kterou jít mám
ať spásu tomovi a Prue mír do duše dám
(vytvořila a vyvolala Phoebe)
Rušící koulo na hledání ztracených věcí
Vracím času to, co jsem já najít nechtěla
ať je to pryč z mysli, z těla
(vytvořila a vyvolala Phoebe)
13. Bride And Gloom (Nevěsta temnot)
Koulo k přimění Prue a Zila poslouchat rozkazy Dantalian
Touto knihou kouzlo spřádám,
všechnu bolest na ni vkládám
ať jen trpí
(vyvolala Dantalian)
Koulo na zničení Dantalian
Sílo světla, magická moci
uvrhni děj (?) do bezkonce noci
(vyvolaly všechny)
14. The Good, The Bad And The Cursed (Dobro, zlo a nemrtví)
Bez kouzel
15. Just Harried (Samé trápení)
Svatební kouzlo :)
Srdce tobě,
tělo tobě
vždy a na věky
tak staniž se
("vyvolali" Piper a Leo)
16. Death Takes A Halliwell (Smrt si přišla pro Halliwellovou)
Kouzlo k přivolání anděla smrti
Duchové moře, z písku hrady
ať je hned anděl smrti tady
posílám svůj verš po větru
větře, přiveď smrt, ať je ihned tu
(vytvořila a vyvolala Prue)
Kouzlo ke zničení Hledačů
Vraždou nybaté znalosti
jsou krutý nepřítel moudrosti
mysl planoucí kradeným ohněm
budiž teď svým vlastním hrobem
(vyvolaly všechny)
17. PreWitched (Jak to bylo)
Vyvolání ducha
Neznámý dobrý duchu
potřebujeme rady
prosíme, spoj se s námi
a zjev se tady
(vyvolaly všechny)
Koulo pro zničení Stína
Devětkrát znova zemřít chtěl
necítil bolest, dýchat směl
ať je teď lapen do kruhu
a v bolesti pozná záhubu
(vyvolaly všechny)
18. Sin Francisco (Hříšné San Francisco)
Bez kouzel
19. The Demon Who Came In From The Cold (Démon, který přišel z chladu)
Bez kouzel
20. Exit Strategy (Úniková strategie)
Bez kouzel
21. Look Who's Barking (Kdopak to štěká)
Kouzlo k přivolání Baltazara
Síly kouzel černé, bílé
teď nadešla vaše chvíle
ať ho skrývá vzduch či zem
přiveďte démona Baltazara sem
(vyvolaly Phoebe a Prue, později Piper)
Kouzlo k vystopování Banshee
Ať její křik, jež krmí žal,
jenž přináší jen smrt a zmar
slyší ti, kteří ji hledají
a zastavit ji spěchají
(vyvolaly Piper a Phoebe)
22. All Hell Breaks Loose (Rozpoutalo se peklo)
Kouzlo na zničení Shaxe
Duchu vzdušných vírů,
tady nemáš sílu
nezůstaň tu se svým zlem,
smrt tě s tímhle kouzlem vem
(vyvolala Phoebe, později Piper a Prue)
Kniha Stínů
4. Série
1 - 2. Charmed Again (Znovu čarodějky 1 - 2)
Kouzlo na zničení Shaxe
Duchu vzdušných vírů,
tady nemáš sílu
nezůstaň tu se svým zlem,
smrt tě s tímhle kouzlem vem
(Vyvoláno Piper,Phoebe a Paige)
Kouzlo na obživnutí Prue 1.
V tuto noc a v tuto chvíli,
vzývám vás staré síly
Vraťte mi mou sestru,
a vraťte nám moc tří
(Vyvolala Piper)
Kouzlo na obživnutí Prue 2.
Povstaň čarodějek moci sílo,
ať povzneseš naše dílo
Vzývám tě vrat se k nám,
ať zas všechnu sílu mám
(Vyvolala Piper)
Kouzlo na obživnutí Prue 3.
Krev za krev vzývám tě,
krev za krev zpět volám tě
(Vyvolala Piper)
Kouzlo na vyvolání ducha(Seance)
Slyš má slova,
slyš mé steny,
duchu mrtvé z druhé strany,
zjev se po mé pravici,
překroč věčnou hranici
(Vyvolala Piper)
Kouzlo na odeslání inspektora
My voláme duchy ke zla produktu,
ať ho přenesou hned do Timbuktu
(vyvolala Phoebe)
Odkrývací kouzlo
Zaklínám vás kouzel síly,
Odhalte ty co se skryly
předejte sílu věci té,
rozpoznat zlo ukryté
(vyvolala Phoebea Piper)
3. Hell Hath No Fury (Peklo přišlo o fúrii)
Likvidační kouzlo
Ať se ten co je pohrdaný,
promění v sen,
a co ho hyzdí ,
ať z něj vyjde ven
(vyvolala Paige)
Kouzlo na podporování kompromisů
Moje slova ať mu projdou myslí,
ať se tvrdohlavec rozmyslí,
ať přísnost jeho roztaje,
a prodloužení,ať tu je
(vyvolala Paige)
Kouzlo na zavolání fúrie Piper
Sester moc zase sílí,
po nevinných neviděna pílí
Kdo slyšíš nás tak přijď blíž,
přijď k nám přijď a spočiň již
Krev za krev vyslyš můj hlas,
krev za krev a vrať se zas
(vyvolala Phoebe a Paige)
Zvratné kouzlo
Vůdčí duchu,vyslyš mě,
zruš tu kletbu,a to hned
(vyvolala Phoebe a Paige)
5. Size Matters (Jde o velikost)
Kouzlo na zničení Gamilla
Myslí malý,
velký zlem.
teď bolest jiných,
sám poznat měj
(vyvolaly všechny)
6. Knight To Remember (Nezapomenutelný rytíř)
Kouzlo zlé čarodějky
Přiveď mě a prince v jedno,
ať konečně klesne na koleno
Vzývám ho ať stane vedle,
jako milovaný ženich jejíž přisoudilo mi nebe
(Vyvolala zlá čarodějnice)
Kouzlo na zničení šokaře
Zmiz my čarodějky na tebe voláme,
a tím teď taky ti poslední ránu dáme
(vyvolaly všechny)
7. Brain Drain (Vymývání mozku)
Kouzlo na zničení Chameleóna
Zlo kryjící se nocí,
toto kouzlo je mou mocí
Přestaň měnit svou podobu,
kouzlo tě pošle do hrobu
(vyvolala Piper)
Kouzlo k nalezení Piper
Čarodějek dobrých sílo,
zastav zrádné kletby dílo
Volná ty přijď k nám blíž,
přijď a nevzdaluj se již
Krev za krev vzývám tě,
krev za krev volám tě
(vyvolala Phoebe a Paige)
Kouzlo na propojení myslí
Život za život,
mysl k mysli,
našeho ducha ihned vyšli
Naše duše na cestu jdou se dát,
k té čí mysl chceme znát
(vyvolala Phoebe a Paige)
Kouzlo na vrácení sil
Odkud sem přišli,
tam je vrať,
zatrať slova,
moc mou ztrať
(Vyvolala Piper - ne celé)
9. Muse To My Ears (Polibek múzy)
Kouzlo na vidění múzy
Jako tvůrčí víla,
zjev se mi tvá síla
Světlu jež ti svítí v líci,
rozežeň zraku mého svíci
(vyvolala Phoebe)
Kouzlo na přenesení k múze
Tvořivosti sílo,
pomoz konat dílo
Světlo tvé v prstenu nezáří,
ať je teď rozsvítí síla moci tří
(vyvolaly všechny )
Kouzlo na zničení Devlina
Zlo zákeřný vrah,
temného podsvětí syn
Dobro vyslyš nás,
čarodějky staré jíž teď voláme,
Zlý čaroději zhyň
(vyvolaly všechny )
Kouzlo na zneviditelnění múzy
Jako tvůrčí víla,
zjev se mi tvá síla
Světlu jež ti svítí v líci,
ať rozžehne zraku mého svíci
(vyvolaly všechny )
11. Trial By Magic (Pod vlivem magie)
Kouzlo o přesvědčení Glena
Mysl a tělo,
ať zvlétnou do výše nevídané
rozumu jeho,
ať teď dostane se nebe pravdy nečekané
(vyvolala Paige)
Kouzlo na zavolání ducha Angely
Slyš má slova,
slyš mé steny,
duchu mrtvé z druhé stany,
zjev se po mé pravici,
překroč věčnou hranici
Duchu milované Angely,
žádám si tvé vedení,
žádám tě o spojené,
zjev se mezi námi
(vyvolaly všechny)
12. Lost And Bound (Ztraceno a spoutáno)
Kouzlo na zničení Ludlowa
Svěží vánek,
razí cestou květů ve sny,
Ludlow je zničený
(vyvolaly všechny)
13. Charmed And Dangerous (Čarodějné A Nebezpečné)
Kouzlo na zavolání sil
Moci čarodějek vstaň,
kouzlo mocné hned se staň
Voláme tě přijď k nám blíž,
přijď a zůstaň již
(vyvolaly všechny)
Likvidační kouzlo
Ať se objekt její touhy vrátí k ní,
a její trápení ať víc nikdo nevidí
(vyvolala Paige)
Kouzlo na zničení Zdroje
Prudence,Patricie,Penelope,
volám k nám sílu čar a světla,
ať vaše moc stojí na straně naší
a aby ta Zdroj všeho zla ze světa smetla
(vyvolaly všechny)
14. Three Faces Of Phoebe (Tři Podoby Phoebe)
Kouzlo na touhy srdce
Mám slabou vůli
Však silnou lásku,
odpověď hledám na otázku
Ať slova stráví oheň teď
A v srdci svém ať najdu odpověď
(vyvolala Phoebe)
Kouzlo na zničení Kurzona
Z lůna když vyzvedlo tě peklo,
na zemi se vše tě zřeklo
Nechť tě nechce ani nebe
Vzít,ať uchráníme sebe
(vyvolaly všechny)
15. Marry Go Round (Svatební Kolotoč)
Likvidační kouzlo
Ať se objekt její zloby rychle rozplyne,
a důvod její ať už nevidíme
(vyvolala )
17. Saving Private Leo (Zachraňte Vojína Lea)
Kouzlo na zničení duchů
Popel popelem,
duch duchem
Vem jejich duši,
ať pozře je zem.
(vyvolala Piper)
18. Bite Me (Kousni Mě)
Kouzlo na zničení Harpie
Bolesti, v které tě
zatrácíme
Démona pošli
na onen svět
(vyvolaly všechny)
19. We're Off to See The Wizard (Jsme na návštěvě u čaroděje)
Kouzlo na získání sil Zdroje
Holus into exitus omne
(vyvolal čaroděj)
20. Long Live The Queen (Ať žije královna)
Kouzlo na zničení Zdroje
Prudence,Patricie,Penelope,
volám k nám sílu čar a světla,
ať vaše moc stojí na straně naší
a aby ta Zdroj všeho zla ze světa smetla
(vyvolaly všechny)
21. Womb Raider (Prokleté těhotenství)
Kouzlo na přivolání Piper-necelé
Moci čarodějek ustaň
a nevídané hned se staň
(vyvoláno Phoebe)
Kouzlo na odebrání dítěte
Dej mi sílu,
dej mi tu moc,
to dítě vzít si,
v tichou noc
temná sílo,
vem svůj lup,
do mne s ním vkroč
a vstup
(vyvoláno Seerou)
Kouzlo Moci Tří
Moci tří teď propusť nás,
Moci tří teď propusť nás,
Moci tří teď propusť nás
(vyvolaly všechny)
22. Witch Way Now? (A kam teď?)
Kouzlo na nalezení ztracené lásky
Ať jsi kdekoli,
lásko má,
čas i dálku,
má duše
i srdce překoná
(vyvolala Phoebe -2x)
Kouzlo na návrat Phoebe
Vrať se lásko,
ať kdekoli jseš,
v čase a prostoru,
tady se zjev
(vyvolala Piper)

Kniha stínů-kouzla:1. a 2. série

2. února 2008 v 19:30 | zuzana |  Čarodějky
Kniha Stínů
1. Série
1. Something Wicca This Way Comes (Všechno zlé pro něco dobré)
Kouzlo na vyvolání síly tří
Poslyš řeč čarodějek
Tajemství, co skrývá noc
Poznej jména nejstarších bohů
Slova těch nejsilnějších kouzel
Svědkem je mi tato chvíle
Obracím se k staré síle
Dej velkou moc nám sestrám třem
Chceme mít moc
Dej nám sílu
(vyvoláno Phoebe)
Kouzlo na poražení Jeremyho (nefungující)
Láska se rozplyne a zmizí z mého života a mého srdce
Nech mě být Jeremy a už se nikdy nevracej
(vyvoláno Piper)
Kouzlo na poražení Jeremyho (funkční)
Tři spolu stojí síly si spojí
Tři spolu stojí síly si spojí
Tři spolu stojí síly si spojí
(
vyvolaly všechny)
2. I've Got You Under My Skin (Až na kůži)
Javna - četla Piper a Prue
Javna se jeden týden v roce živý životní silou, kterou krade mladým dívkám, pomocí magie zlého oka, aby byl věčně mladý.
Fatimina ruka - četla Piper
Prorok Mohamed ji kdysi vytvořil proto, aby poslal Javnu tam odkud přišel.
Kouzlo na poražení Javny
Na nás pohleď oko zlé,
zkáza tvá se přiblížila.
Skloň se před silou trojí jedinou.
Zmizte oči zlé a prokleté.
(vyvolaly všechny)
3. Thank You For Not Morphing (Návrat)
Kouzlo na poražení Morfovačů
Když v kruhu jenž je tvým domovem
Klid je pryč, zlo všude jen
Tak znič vše živé, pomoz zas
Nás tří sester vyslyš hlas
(vyvolaly všechny)
4. Dead Man Dating (Rande s duchem)
?

5. Dream Sorcerer (Čaroděj snů)
Kouzlo k upoutání lásky
Volám tě, volám tě
Já královnou jsem teď tvou
Tys můj bohatýr
Mé přání ať se vyplní
(vyvoláno Phoebe a Piper)
6. The Wedding From Hell (Ďábelský sňatek)
Jak zlomit kletbu Hekaté - četla Prue
Kouzlo bude zlomeno vyznáním lásky, stvrzeným polibkem.
Kouzlo k přivolání bouřky
Při Asterii a Perseovy
otevři se nebe a čiň své nejhorší.
(vyvoláno Hekaté)
7. The Fourth Sister (Čtvrtá sestra)
Kali - četla Piper a Prue
Zlá čarodějka, která byla zakleta do vlastní dimenze. Objevuje se v zrcadlech a může se zmocnit nevinné duše, pomocí které získá sílu jiných. Zničí se tím, že se rozbije její obraz.
Přivolání Kali
Přijď ke mně Kalí
já tě volám Kalí.
Přijď ke mně Kalí
já tě volám Kalí.
(vyvoláno Avivou)
8. The Truth Is Out There....And It Hurts (Pohled z budoucnosti)
Kouzlo pravdy (po 24 hodin)
Ti kdož chtějí jen v pravdě žít,
musí svá tajemství odhalit.
Nechť tak činí den a noc
pak ať pamět stratí moc.
Kdokoliv teď v domě jseš
už neuslyšíš žádnou lež.
(vyvoláno Prue)
9. The Witch Is Back (Návrat čarodějky)

Kouzlo k uvěznění Matthewa
Buď mimo žití
buď mimo čas
Nechť žal a bolest teď
pouze znáš
(vyvoláno Melindou Warrenovou)
Kouzlo k přivolání Melindy Warrenové
Melindo Vorenová!
Krvi naší krve
pra-pra-pra-pra-pra-pra-prababičko
voláme Tě
(vyvolaly všechny)
Kouzlo k vrácení Melindy Warrenové
Melindo Vorenová
krvi naší krve
jsi volná.
(vyvoláno Prue)
10. Wicca Envy (Závist)

Kouzlo na vrácení své moci
Odkud přišla vracíme svou moc,
jak odeznějí slova zmizí naše moc.
(vyvolaly všechny)
11. Feats Of Clay (Na hliněných nohou)
Kouzlo na zvýšení odvahy
(vyvoláno Piper- neukázáno)
12. The Wendigo (Wendigo)
Jak se neproměnit ve Wendigo - četla Prue
Aby se infikovaný neproměnil ve Wendigo, je třeba zabít Wendiga, který ho napadl tím, že se rozmrazí jeho srdce.
bez kouzel
13. From Fear To Eternity (Strach)
Démon strachu - četla Prue a Phoebe
Démon strachu se zjevuje vždy jednou za třináct set let, přichází pokaždé v pátek třináctého. K svému přežití využívá strachu čarodějnic. Chcete-li se zbavit strachu, důvěřujte nejsilnější ze všech mocí.
Kouzlo na odstranění problémů (nefungující)
Zavoní čirá vůně šalvěje
Do široka, do daleka
Mé problémy odvěje
(vyvoláno Piper)
14. Secrets And Guys (Tajemství)
Bez kouzel
15. Is There A Woogy In The House? (Máme v domě bubáka?)
Kouzlo na poražení Bubáka
Já jsem světlo
nestane se aby zlo mně smetlo
mezi stíny zas vrať se dolů
nebudeš nikdy mít tuto z Halliwelů
běž pryč a zmiz mi z očí
tma už není zlá noc končí.
(vyvoláno Phoebe)
16. Which Prue Is It Anyway? (Která Prue je ta pravá?)
Kouzlo na ztrojnásobení síly
Vezmi prosím mou moc
Jí požehnej
Trojí sílu mi dej
(vyvoláno Prue)
17. That 70's Episode (Návrat)
Kouzlo pro zrušení dohody (cesta do minulosti)
Pro dohodu, která neměla se stát
my žádáme tě musíš nám pomoct dát
a tam kde to všecko začalo tam čas odeslat
(vyvoláno Phoebe)
Kouzlo pro cestu zpět
Nechť všechno má svůj čas
a všechno své místo zase
navrať zpět co změnilo se
v prostoru a čase.
(vyvoláno Patty, Malou Prue a Piper)
Kouzlo na poražení Nicholase
Levandule,mimozo bodláky vy spolu
zažentě zlo pryč.
Rozprašte ho na tisíc kousků
strať se Nicku na vždycky se znič.
(vyvoláno Phoebe)
18. When Bad Warlocks Go Good (Když se zlo mění v dobro)
Bez kouzel
19. Blind Sided (Naslepo)
Hrůzohlavové - četla Piper a Phoebe
Démoni z podsvětí. Jezdí z města do města a zabíjí síly dobra, které rozpoznají podle jedinečné aury, která je obklopuje. Jsou schopní vidět jen tehdy, ukradnou-li zrak nevinným dětem. Ukradený zrak vydrží dvacet čtyři hodin, ale pouze jsou-li děti naživu. Ke zničení hrůzohlavů je třeba hadího kořene.
Bez kouzel
20. The Power Of Two (Síla dvou)
Jek přilákat zlého ducha - četla Phoebe
Smíchej rtuť a kyselinu v poměru jedna ku jedné a přidej krev jedné z jeho obětí. To vylij na jeho hrob.
Kouzlo na poražení Jacksona Warda (funguje jen když je kouzlící ve stejné sféře s duchem- umře)
Prach prachu,
duše duši
Vezmi jeho duši
znič to zlo
(vyvoláno Prue)
21. Love Hurts (Láska je zlá)
Kouzlo na prohození dovedností
Co je Mé bude Tvé.
Co je Tvé bude mé.
Moc změní místo své.
Odevzdávám svůj dar vzduchu,
At' odnese ho k tobě hned
(vyvoláno Piper a Prue)
22. Deja Vu All Over Again (Neúprosná smyčka)
Kouzlo na urychlení času
Proudy času ke mně spěchejte
dejte mi křídla
zrychlete můj běh
Svému osudu ať letím vstříc
Zítřek ať je teď
(vyvoláno Prue)
Kniha Stínů
2. Série
1. Witch Trial (Zkouška)
Obřad Přerodu - četla Phoebe a Prue
Pužijte v boji moc jedné, jinak vás zničí mocnější zlo, které už čeká.
Kouzlo k upoutání lásky
(vyvoláno Abraxisem- četl jej pozpátku)
Kouzlo na poražení Jeremyho
Moci tří svoboda patří
Moci tří svoboda patří
Moci tří svoboda patří
(vyvolaly všechny- Abraxis četl pozpátku)
Kouzlo na poražení bubáka
Jsem světla svit
Kterému se nelze postavit
Vrať se do temnot kde stíny dlí
Tam je tvé věčné obydlí
Ať nad tebou se zavře zem
Tu nekonečnou noc s sebou vem
(vyvoláno Piper a Phoebe- Abraxis četl pozpátku )
Kouzlo na poražení Nicholase
Pelyňku, mimózo, oměji vlčí
démon ten nechť hrůzou skučí
roznes jeho údy do všech stran
teď je vin, už není zván.
(vyvoláno Prue)
Kouzlo na vyvolání síly tří
Slyšte slova čarodějek
Tajemství skrytá v noci
Vzýváme nejstarší z bohů
Zdroj kouzelné moci
V této noci a v této chvíli
Voláme starodávné síly
(vyvolaly všechny)
2. Mortality Bites (Výčitky svědomí)
Kouzlo pro cestu do budoucnosti
Slyš ta slova, co tě nesou
Ta krutá ohně znamení
V budoucnosti sejdeme se zase
V jiném prostoru a čase
(vyvolaly všechny)
Kouzlo pro vytvoření dveří
Když překážka v cestě vězí
Zaklepej a ihned zmizí
(vyvoláno Piper- otevřela Prue)
3. The Painted World (Zakletý obraz)
Kouzlo chytrosti
Duchové, ať všechna slova chápu teď snáz
Vědění ať vstoupí do mě v jeden jediný ráz
Čtyřiadvacet hodin od sedmi do sedmi
Budu teď znát ode všech slov všechny významy
PS: Nebudu z toho mít osobní prospěch
(vyvoláno Phoebe)
Kouzlo pro přenesení do obrazu
"Absolvo amitto amplus brevis semper meo" (latinsky)
(vyvolaly všechny, ovšem každá v jinou dobu)
Kouzlo pro opuštění obrazu
" Verva Omnes liberant" (latinsky)
(vyvoláno Malcolmem (čaroděj), Phoebe- v různou dobu)
4. Devil's Music (Ďábelská hudba)
Bez kouzel
5. She's A Man, Baby A Man! (Vždyt' ona je předce muž!)
Kouzlo na přilákání Sukuba (změna ženy v muže)
Mocnosti nebezké i pekelné
zbavte jí touhy nečisté.
Sejměte zní krutou moc
ať v ohni zmizí ještě tuto noc.
(vyvoláno Prue)
6. That Old Black Magic (Černá magie)
Kouzlo pro zbavení čarodějné moci
Než přejde temná hodina půlnoci
Zbav je vší jejich moci
(vyvoláno Tuathou)
7. They're Everywhere (Jsou všude)
Kouzlo pro čtení cizích myšlenek
Jak plamen stíny proniká a pravda strachy skučí
tak vyjev skryté myšlenky mým duševním uším.
Nechť kouř této svíce vnikne v každý kout
a ty nejvnitřnější hlasy dá mi zaslechnout.
(vyvoláno Prue a Piper)
8. P3 H20 (P3 H2O)
Bez kouzel
9. Ms.Hellfire (Pekelnice)
Bez kouzel
10. Heartbreak City (Město zlomených srdcí)
Bez kouzel
11. Reckless Abandon (Opuštěné dítě)
Bez kouzel
12. Awakened (Procitnutí)
Kouzlo procitnutí (na Piper)
Zlá krev i spavá nemoc
odejdi hned nebo přes noc.
Zastav ten věčnej sen
ať nákaza vyjde rychle ven
a přejde do loutky
po které nikdo netruchlí.
(vyvoláno Phoebe a Prue -osobní prospěch)
Zrušení kouzla procitnutí
Co procitlo ze svého snu
musí zase tvrdě usnout.
(vyvolaly všechny)
13. Animal Pragmatism (Zvířata a lidé)
Kouzlo k přeměně zvířat na muže (nefungující)
Po úderu dvanácté čtyřiadvacet spočítej
Tak dlouho kouzlo platit může
Mému osamělému srdci radost dej
A změň mám tyto dary v muže
(vyvoláno studentkami)
Kouzlo k přeměně zvířat na muže (fungující)
Po úderu dvanácté čtyřiadvacet spočítej
Tak dlouho kouzlo platit má
Mému osamělému srdci radost přej
A očaruj dary, které ti dám
(vytvořeno a vyvoláno Phoebe- lehkomyslná magie)
Kouzlo k přeměně lidí na zvířata
Podivné kejkle tu ve hře jsou
ač na pohled to celí lidé jsou,
být zvířetem kouzlo jim dej!
(Vytvořeno a vyvoláno Phoebe- účinkovalo na každého)
Obrácené kouzlo proměny…
Hned použité kouzlo vrať,
tak jako před tím vše je ať
(vytvořeno a vyvoláno Phoebe)
14. Pardon My Past (Hrozba z minulosti)
Kouzlo pro přenesení do minulého života
Okovy místa a času ať padnou
můj duch nechť vzlétnout smí
a smrtelné ruce mé
ať obejmou můj život minulý.
(vyvoláno Phoebe)
Kouzlo pro přenesení do minulého života upraveno Phoebe
Teď už ducha minulého
přenes opět v tento svět
v toto místo v tuto chvíli
toho současného pošli zpět
(vyvoláno Phoebe)
prokletí Phoebe sestřenkami (Prue a Piper)
Zlé čáry se od tebe řítí nechť
sami sobě čelí
a zničí tento život
v každém byť i příštím.
(vyvoláno Prue a Piper (v minulém životě))
15. Give Me A Sign (Dej mi znamení)
Kouzlo, které mělo dát Piper znamení k nalezení pravé lásky
Já teď prosím mocnosti veškeré
ať sestře znamení se dostane
konečně už pochopí
kde láska její pramení.
(vytvořeno a vyvoláno Phoebe - znamení byla k nalezení Prue)
16. Murphy's Luck (Štěstí a smůla)
Kouzlo k přivolání štěstí
Od bolesti a smůly tvé
milá Maggie teď zahazuji klíč
raduj se štěstím svým
jsi z toho pekla pryč.
(vytvořeno a vyvoláno Prue)
17. How To Make A Quilt Out Of Americans (Zrada)
Kouzlo na vyvolání Cryta
Z dávných a temných nocí
démona Cryta k sobě voláme
z hlubin čarovných mocí
před jeho silou se skláníme
(vyvolaly Teta Gale, Helen a Amanda)
Kouzlo k přivolání magických sil čarodějek
Přijď k nám čarodějná moci
sílo mocnější než celý svět
spěj nám rychle ku pomoci
a nevracej se už nikdy zpět.
(vyvoláno Tetou Gale, čarodějkami)
Kouzlo na poražení Cryta
Co stalo se odestát se může
odešli toho ducha zpět
a zbav ho navždy jeho kůže.
(vyvoláno Phoebe)
18. Chick Flick (Démon filmového plátna)
Kouzlo na poražení Demona Iluzí (nefungující)
Ať navěky se slehne zem
po zlu které přišlo sem,
kouzelný mám v ruce klíč
co odešle stvůru pryč!
(vytvořeno a vyvoláno Phoebe )
19. Ex Libris (Ex Libris)
Kouzlo na poražení Librise
Zlý démone Librisi
zhyň a ztrať se přeju si
(vyvoláno Prue)
20. Astral Monkey (Astrální projekce pozn. ???!!!)
Bez kouzel
21. Apocalypse Not (Ne apokalypsu)
Kouzlo na poražení Démona Anarchie
Rozsévači sváru zde není tvůj svět
ať ta slova míru doženou tě zpět
(vyvoláno Phoebe a Piper- nefungovalo, poslalo Prue do jiné astrální sféry)
Kouzlo na vysvobození Prue z jiné astrální sféry
Rozsévači sváru přijmi naší víru
vyslyš naše slova a dopřej světu mír
(vytvořeno a vyvoláno Phoebe a Piper)
22. Be Careful What You Witch For (Přej si a bude ti bráno)
Kouzlo na poražení dračího čaroděje
Moci tří svoboda patří
Moci tří svoboda patří
Moci tří svoboda patří
(vyvolaly všechny)

P3

2. února 2008 v 19:19 | zuzana |  Čarodějky
P3
Klub P3 patří už od druhé série sestrám Halliwellovým a hlavně Piper, ta někdejší zkrachovalý klub odkoupila a postupně s pomocí sester zrekonstruovala.Ze začátku klub nikdo nenavštěvoval, ale když tam vystoupila skupina Dischwalla začalo do P3 chodit víc a víc lidí.Do teď je klub nejpopulárnější v celém San Franciscu.
O jménu : Jméno P3 vymyslela Piper.Má to být zkratka moc tří(power of three), ale taky to může být Piper,Phoebe,Prue, později Paige.

8.série

2. února 2008 v 18:54 | zuzana |  Čarodějky
8. SÉRIE A PÁR VĚCÍ O NÍ

Pár informací


- V 8. sérii bude Hrát Holly, Alyssa i Rose! Brian Krause (Leo) se objeví asi v 10 epizodách a Doriana Gregoryho (Darryla) v této sérii neuvidíme vůbec.

- S čarodějkami bude v této sérii "spolupracovat" nová čarodějnice Billie (Kaley Cuoco). Sestry na ní budou muset dohlížet.

- I nový herec nás v této sérii čeká a je to Jason Lewis (nejprve to měl být Mark McGrath)! Měl by navázat vážný vztah s Phoebe
-
- Osmá série má mít stejně jako sedmá 22 epizod a měli by tam hrát populární a slavní herci.

- Jak jistě víte na konci 7. série vyletěl celý sklep domu Halliwellových do povětří. I přesto v něm budou sestry bydlet celou osmou sérii.

- Objevilo se spoustu dohadů o tom zda se v osmé sérii objeví Prue (Shannen Doherty). Podle Brada Kerna je to dost nepravděpodobné, ale stát se může všechno. Takže můžeme jen doufat