NEJSEM TU ČLÁNKY SE POKUSÍM PŘIDÁVAT CO TO JDE A OBÍHAT TAKÉ:)) NEMAŽTE SI MĚ!!!
← CLICK HERE AND READ!!!
NEW BLESKOVKA!!!!!Zapojte se!
0.18 POZNÁVAČKA.....NEW!!!!!!!!!

Vyberte mi celebritu, kterou sem přidám....TADY

Buffy přemožitelka upírů

Buffy & Spike- We are

2. února 2008 v 20:48 | zuzana

Videa

2. února 2008 v 20:41 | zuzana
Buffy & Angel:
Buffy & Spike:

Foto 3

2. února 2008 v 20:26 | zuzana
Faith e Buffy

Foto 2

2. února 2008 v 20:24 | zuzana
s1 Buffy b1x01 01-M
s1 Buffy b1x10 03-M
s1 buffy b1x12 03-M
s1 buffy b1x12 07-L
s2 Buffy b2x01 01-M
s2 Buffy b2x06 02-XL
s2 Buffy b2x09 05-S
s2 Buffy b2x14 03-M
s2 Buffy b2x19 02-M
s2 Buffy b2x22 05-S
s3 Buffy b3x03 02-M
s3 Buffy b3x16 01-S
s3 Buffy b3x19 02-S
s4 Buffy b4x02 04-S
s4 Buffy b4x12 04-M
s5 Buffy b5x13 01-S
s5 buffy b5x22 03-M
s6 Buffy b6x16 01-XL
s7 Buffy b7x04 01-M
s7 Buffy b7x05 02-M
s7 Buffy b7x11 03-M
s7 Buffy b7x22 01-S

Foto

2. února 2008 v 20:23 | zuzana
¨

Upíři a jak je poznáte

2. února 2008 v 20:22 | zuzana
Znaky upírů:
 • neodrážejí se v zrcadle a nevrhájí stín
 • nelze mu číst myšlenky
 • nemají duši, nedýchají a nemají pulz
 • ve dne spí a v noci jsou na lovu
 • živí se krví
 • vadí jim svěcená voda a kříže
 • zabijí je sluneční svit a dřevěný kolík,tyč... v srdci
 • zabít je lze takto: dřevěným kolíkem do srdce, sluncem, useknutím hlavy či donucením vypítí svěcenné vody
 • člověk se stává upírem, když mu upír vysaje krev a on se následně napije také jeho krve
 • Zprávy a zmínky o upírech zaznamenáváme z různých částí světa a to již v nejrannějších kulturách, jako je stará Babylonie, Persie, Indie. V každém kulturním prostředí přijímá obraz upíra samozřejmě více či méně jinou podobu, takže v Portugalsku potkáváme femininní bruxu, která je kombinací čarodějnice sabatu s vampýrem, v arabských zemích příšerného revenantního požírače mrtvol - ghůla , ve starém Řecku zase se strigami či lamiemi, které jsou jen upírskou podobou čarodějnic, tu je upírství spojeno s ďáblem, peklem, čarodějnictvím a černou magií tu zas upíři nesou zřetelně lykantropické atributy. Zarážející podobnost upírských mýtů, pocházející z více kulturních oblastí, nás utvrzuje v doměnce, že se, stejně jako v případě čarodějnic, čertů, vodníků a podobných významných multikulturních mytologických postav jedná o projevy silného archetypického materiálu. Víra v upíry, jako lidské bytosti, po smrti vysávající krev svých bližních, byla vůbec nejrozšířenější v zemích slovanských a na Balkánském poloostrově. V českých zemích měl tento "druh upíra" ve starých dobách původní jméno morous podle slabšího stupně útoku upíra, kterým byla noční můra. Jmen a podob mají vampyrické bytosti celou řadu, my se však budeme zabývat tímto geograficky i kulturně nejbližším "typem".
  Co byl tedy upír v lidovém podání? Člověk, který byl za života napaden jiným upírem, nešťastník, který musí po životě žít příšernou existencí vysávače krve bližních a se smrtí je připraven i o možnost života věčného v království nebeském (v některých krajích se věřilo, že nemrtvými se stávájí po smrti sebevrazi). Po smrti pak každou noc opouští hrob a vydává se upíjet krve oběti respektive obětí a to tak dlouho, dokud oběť žije. Hlavními znaky takového upíra jsou prodloužené špičáky, jako nástroj útoku, mrtvolně bledá, propadlá tvář, zarudlé bělmo a obligátní rubáš. Upír vládne silou sedmi mužů. Před upírem je možno se chránit květy, nebo hlavičkami česneku, svěcenou vodou, krucifixem. Jeho řáděni lze, podle tradice zamezit církevním rituálem a modlitbami. Minulo-li se duchovní opatření účinkem, přistoupilo se k více či méně drastickým likvidačním opatřením, která se drobně mění podle kraje, či země. Upírovy bylo probodeno srdce nebo hlava osikovým, lipovým či dubovým kolíkem, či železným hřebem, spáleno srdce, hlava či celé tělo, uťata hlava a položena k nohám, případně zakopána daleko od těla upíra, atp. Po exekuci bylo tělo upíra znovu křesťansky pohřbeno. Nepohlíželo se na upíra tudíž jako na samo zlo, ale spíše jako na oběť zla a kromě strachu z napadení byla likvidace upíra motivována i snahou o záchranu jeho duše.
  Upírství bylo často spojováno s černou magií a čarodějnictvím. Ve starých dobách se také označovalo jako "magia posthuma" čili magie mrtvých a podle pověry rozšířené v islámských zemích se upírem stával černý mág či čarodějnice za života škodící lidem . Spojení čarodějnice-upír se objevuje v pověrách více národů. Samotné slovo upír vzniklo z tureckého uber tj. čarodějnice, ale to jsou jediné body spojující magii a čarodějnictví s vampyrismem. Důvodem těchto pověr je vedle přirozené lidské vlastnosti spojovat neznámé a záhadné s kouzly a čáry možná také v dřívějších dobách rozšířené používání lidské i zvířecí krve v černé magii a nápadná podobnost příznaků očarování s příznaky vampýřího útoku. Z okultního hlediska je velmi příbuzným tématem psychický arrivismus a magickou cestou vytvoření vampýrští elementálové. Posledně zmíněné už se svou problematikou řadí mezi témata ryze magická, nemají totiž, kromě svého důsledku pro oběti, s danou problematikou mnoho společného.
  V dějinách minulého století se setkáváme s několika slavnými případy lidí, jako např. "Düseldorfská zrůda" Peter Kurten, "Hanoverský upír" Fritz Haarman , John Haigh, nebo "Upír z Galoweku" Stanislaw Modzelewski, američanka Tracey Wigginton, Brazilec Costa de Andrade apod., kteří pili lidskou krev, a byli proto často označováni za upíry. S vyjímkou Johna Haiga, šlo vždy o sadistické zrůdy u kterých se pití lidské krve kombinovalo s antropofágií a dalšími zvrácenostmi. Všestranný zločinec Haigh, přestože je často uváděn jako upír moderní doby, si s největší pravděpodobností pití krve svých obětí vymyslel, v marné snaze vyměnit téměř jisté popraviště za doživotní pobyt v psychiatrické léčebně. Známý masový vrah američan Theodor Robert Bundy se sám přirovnal k upírovy, měl pocit, že mu jeho zločiny dodávají energii. Podobné případy běsnění sexuálních deviantů probíhalo, jak se dá předpokládat i v dobách starších a byli to jen další impulzy k formování mýtických představ o nemrtvých. Ve vzpomenutých případech se jistě jedná o vampyrismus, ale ve smyslu psychiatrickém, avšak nikoli o nemrtvé.
  V dnešní době existuje malé množství lidí, kteří se považují za upíry. Pijí lidskou krev (většinou od dobrovolných "dárců"), nebo k tomu mají nutkání, Noc je jim milejši než den a dále přebírají některé znaky folklorního nebo filmového upíra. Známý je případ muže ze Spojených států, který jako zaměstnanec v transfuzní stanici ukradl během delší doby desítky litrů krve pro svou potřebu. Není známa pohnutka takových lidí k jejich jednání, avšak nejedná se o upíry, protože stejně jako v případech upírů-vrahů jsou tito živí, čímž postrádají základní podmínku pro použití tohoto označení.
  Samotné případy vampyrismu, ale nemají s folklórním zobrazením upírů mnoho společného a tím méně s jejich uměleckým zpracováním. Literární a filmové pojetí tématu se inspirovalo těmi nejděsivějšími pověrami a bohužel dnes určuje i obecné povědomí o tomto nesmírně zajímavém úkazu, které nejde ani centimetr za Drákulu a jeho filmové soukmenovce pokleslého žánru.
  Zdokumentovaných zpráv o konkrétních případech fenoménu vampyrismu je poměrně značné množství a sdostatek jich byl popsán i v naší literatuře(*). Z tohoto důvodu a z důvodu rozsahu tohoto článku je nemíním dále opisovat. Připomeňme si tedy jen scénář, který je, pokud se budeme držet dobře a věrohodně zdokumentovaných případů, až na vyjímky univezálním. Muž, žena či dítě zemřeli, více, či méně přirozeným způsobem a po jejich smrti (i několik let) vážně onemocní, a rychle umírají, nebo pomalu chřadnou příbuzní, nebo lidé z okolí zemřelého. Zvláštní okolností je, že se často jedná o milované členy rodiny či jinak blízké. Noční můry a zjevení původce doprovázejí útok takového upíra a zřetelně ukazují na jeho osobu. První protiupírská opatření byla duchovního rázu, šlo o konání mše a modlitby na spásu duše upíra. Nedostavil-li se očekávaný účinek otevřel se upírův hrob. I přes rozdílnou dobu uplynulou od pohřbu je obraz upírů v hrobě stejný. Kůže má, v rozporu s legendou, barvu sytě růžovou a "zdravější", než za života, oteklé tělo a vytékající krev očí uší a úst. Klasické upíří znaky potvrdily podezření a nastává čas pro svrchu popsané protiupírské zásahy, po jejichž provedení vliv upíra ustává. Při probodení upírova těla kolíkem se z rány řinuly litry krve a podle některých svědků se svíjí a vydává děsivé zvuky. Je důležité zdůraznit, že nebylo před otevřením shledáno žádné porušení hrobu, ani jeho okolí. Nastoluje se otázka principu existence nemrtvých. Nelze v žádném případě souhlasit s okultisty romantiky a milovníky temných sil, že jsou ,více či méně vyšinutí, vysávači krve moderní doby skutečnými upíry a tvoří jakousi vyšší vývojovou formu lidského rodu, nietzcheova nadčlověka. V těchto kruzích byl vyřčen názor, že upír je pánem pánů tvorstva a jediným lovcem největších lovců - lidí, tím se staví na pomyslný vrchol potravního řetězce. K těmto extrémním názorům lze jen máloco dodat. V tomto duchu by musela platit nesmyslná rovnice upír=kanibal=kvalitnější člověk. Na druhou stranu zde byly pokusy skeptiků vysvětlit "racionálně" vampirické události starších časů zvláštní hlínou v hrobech, zvýšenou krvetvorbou, přirozenou mumifikací, plynatostí, apod. Teorie tohoto druhu ale vyvolají spíše více otázek, než kolik se snaží objasnit. Hlavním problémem je jejich naprostá ignorace faktu, že otevření hrobů předchází řádění upíra v okolí a to včetně vizuálních kontaktů s "duchem" zemřelého. Skutečná existence nemrtvých spočívá v jakési duchovní anomálii, která by se dala vcelku výstižně vyjádřit označením "okultní nemoc". Ihned po smrti, podle představ okultistů, opouštějí člověka tzv. vyšší duchovní principy a tzv. nižší složky nazývané astrální,nebo siderické tělo, životní energie, známá také jako prana a tzv.kama neboli duše zvířecí, středisko pudů a protipól lidské duši, drží při těle, až do vyprchání prany, které je závislé na určitém stupni rozkladu těla hmotného. Poté smrtelné (nižší principy) zanikají, s vyjímkou těla astrálního, které, jako otisk lidské existence, může pobývat v astrálu i staletí. U upírů k tomuto procesu z neznámých příčin nedochází, astrální tělo, řízené kamou tomuto torzu člověka dodává pranu, kterou právě ubírá svým obětem a tělo dále žije svým vegetativním životem. Zdá se, že předpokladem pro výběr obětí je emocionální vazba. Naznačuje to výše napsaný okruh obětí a že se tomu děje bez zábran, potvrzuje teorii o nadvládě kamy nad mrtvým. Když upír zahubí svou oběť, najde si další a pokračuje ve svém řádění, dokud nejsou proti upírovy podniknuta opatření, či jiným způsobem není tělo neživého narušeno ve svém hrobě. Označení upírů nemrtvými, je tedy výstižným popisem jejich stavu, který není životem, ale ani smrtí. Vidíme, že se jedná téměř o arrivismus mrtvých, avšak důsledky pro oběti nemrtvých jsou mnohem fatálnější, protože organismus upíra, na rozdíl od arrivisty žádnou energii nevytváří a potřeba upíra je mnohonásobně silnější. Arrivismus také neúčinkuje na rozdíl od vampirického ataku na velkou většinu lidí. Ve starých dobách se věřilo,že krev je nositelkou duše toto je vyjádřeno i ve III.knize Mojžíšově Starého Zákona , kde stojí: "Protože duše celého těla v krvi jest". Starobabylóňané byli přesvědčeni, že krev, duše a život jsou jedno. A v tomto duchu se upírům přiřklo přímo ubírání krve a k tomu jim lidová slovesnost opatřila prodloužené špičáky. Noční působení bylo zase způsobeno větší vnímavostí napadených k duchovním vlivům, které se zvyšuje v různých fázích spánku a usínání a samozřejmě také byla noc vždy časem řádění temných sil. V dnešních dobách se s tímto jevem už asi setkáme už jen velmi vyjímečně, což je způsobeno moderním pohřbíváním, pitvami a všeobecně nižší citlivostí posledních generací k nehmotným silám, což je sice velká ztráta lidstva, avšak alespoň v tomto konkrétním případě to lze spíše považovat za klad.

Rupert Giles

2. února 2008 v 20:19 | zuzana
Narozen v Anglii, jeho otec i babička byli pozorovatelé. Mladý Giles byl tímto osudem zklamán, on sám chtěl být letcem nebo kupcem. Když chodil na Oxford, chtěl se vzepřít osudu a jako formu rebelie se jemu a jeho příteli, který mu říkal "Ripper" ("Rozparovač"), podařilo na zem povolat démona Eyghon. Pracoval jako kurátor v muzeu, když mu byla radou pozorovatelů přidělena Buffy. S ní je ve velmi úzkém, ale spíše otcovském vztahu. Giles je sečtelý a chytrý, hraje na kytaru, ovládá 5 jazyků a v případě potřeby i bojuje. Nemá mnoho přátel a jediná vážnější známost byla počítačová odbornice učitelka Jenny.

Wiliam Wiliam/Spike

2. února 2008 v 20:18 | zuzana
Přijel do Sunnydale se svou láskou Drusillou, aby zabil přmožitelku. Po nekonečných bojích proti ní se raději k ní přidal. Zamiloval se do ní a stále jí pomáhal. Když se s ním rozešla byl naštvaný a na truc se "vyspal" s Anyou (no, spíš to byla rychlovka na stole). Naneštěstí to Buffy viděla kamerou, kterou tam zabudovala Trojka (neustále Buffy ubližovali a znemožňovali jí dělat její práci). Po této příhodě se jí snažil Spike přesvědčit o tom, že ho miluje (pokus o znásilnění). Spike byl na sebe sám naštvaný, kvůli tomu co provedl, že odejel ze Sunnydale pro svou duši. Když se vrátil byl naprosto jiný. Čip v jeho hlavě, který ho držel dál od chytání lidí fungoval špatně a ovládal ho První. Proto se Buffy rozhodla čip mu vyndat. Spike byl pak už "normální upír s duší". Na konci seriálu mu Buffy řekla že ho miluje,ale on řekl, že to není pravda a rozpadl se na prah, protože se obětoval na záchranu světa. Zanedlouho se objevuje v L.A, díky amuletu, jenž mu byl před smtrí svěřen. Zjišťuje, že se z něj stal duch,a i přes nevraživost vůči jeho sokovi Angelovi se snaží (svým způsobem), vypomáhat ve Wolfram & Hart.

Faith Lehane

2. února 2008 v 20:17 | zuzana
Faith byla nowou přemožitelkou upírů...Oběvila se, když Buffy zemřela. Jenže Buffy znovu ožila a tak byly najednou dvě přemožitelky...
a s1 Faith a1x18 01-L
a s1 Faith a1x19 01-XL
a s4 Faith a4x13 01-S
a s4 Faith a4x13 02-M
a s4 Faith a4x13 03-S
a s4 Faith a4x13 05-L
a s4 Faith a4x14 01-S
a s4 Faith a4x15 01-M
A teď z Buffy:
b s3 Faith b3x03 01-L
b s3 Faith b3x03 07-L
b s3 Faith b3x03 10-M
b s3 Faith b3x10 01-L
b s3 Faith b3x19 01-L
b s3 Faith b3x22 01-S
b s3 Fith b3x07 01-M
b s4 Faith b4x15 01-S
b s4 Faith b4x15 04-M
b s4 Faith b4x15 05-M
b s7 Faith b7x19 01-S
b s7 Faith b7x22 03-XL

Daniel Osborne/Oz

2. února 2008 v 20:14 | zuzana
DANIEL OSBORNE/OZ
Je poněkud záhadný. Jeho skutečné jméno je Daniel Osborne. Je to tichý, uzavřený mladík, ovšem smysl pro humor mu nechybí. Je inteligentní, ale k dobrým výsledkům ve škole není dostatečně motivován. Je kytarista ve skupině Dingoes Ate My Baby a třebaže si nemyslí, že je moc dobrá, tak vystupují poměrně často. Stále kouká po Willow, která mu však zatím uniká.

Cordelia Chase

2. února 2008 v 20:13 | zuzana
CORDELIA CHASE

Cordelia Chase byla DÍVKA na střední škole.Byla hlavní roztleskávačkou a nejpopulárnější dívkou na celé škole.Měla svou vlastní skupinu přátel, kam patřili ti nejbohatší studenti z celé střední. Když Buffy Summersová přišla poprvé do nové školy, viděla v ní svou novou kamarádku, ale Buffy se zkamarádila s neoblíbenými Willow Rosenbergovou a Alexem Harrisem, čímž byla Cordelií odepsána. Cordelia začala chodit okolo Buffy ve chvíli, kdy se u ní objevil neznámý muž jménem Angel a snažila se ho ulovit jen pro sebe, avšak Angel měl oči jenom pro Buffy.Jak šel čas, byla Cordelie několkrát zachráněna před možnou smrtí Buffy a partou, a mezi ní a neoblíbencem Alexem to začalo "jiskřit". Začali spolu chodit. Její nejlepší kamarádka Harmony jí za to odepsala.Cordelia si myslela, že kvůli Xanderovi již není tolik oblíbená, ale na konec zjistila, že to tak není, a proto se dali znovu dohromady. Bohužel jí Xander "podvedl" s Willow a Cordelie se vrátila ke svému původnímu já i když to už bylo těžší než před tím. Když přišel do Sunnydale nový pozorovatel Wesley, okouzlil jí jeho anglický šarm. Wesley jí však odmítl s tím, že si nechce nic začít s pohou studentkou střední školy.Ani doma to nevypadalo tak jako vždycky. Její rodiče už nebyli tak bohatí jak předtím, a tak se rozhodla, že odejde do L.A hledat slávu. Skončila v Angelově týmu v Angel Invesigations. Cordy se při jednom z bojů proti zlu políbila s polovičním démonem, který na ní přenesl svou moc vidět vize.Ale po roce, kdy tyto vize měla si vybraly svou daň a uvrhli Cordy do kómatu. V kómatu se setkala s démonem jménem Skip, který jí změnil na polovičního démona takže mohla mít znovu vize. Roky pracovala těsně vedle Angela při čem vzrůstalo její cítění k upírům, ale když se chtěla s Angelem sblížit, byla povolána vyššími silami a musela ho "nechat". Cordy ztratila paměť. Jediná osoba, na kterou se mohla spolehnout byl Connor a to přimělo Angela k pochybnostem. Jedna věc následovala další a tak se Cordy s Connorem vyspala, díky čemuž otěhotněla. Ale těhotenství neprobíhalo normálně, bylo rychlejší a Cordy se začala měnit. Jedné noci se Cordynino dítě narodilo, a Cordy znovu upadla do kómatu, ze kterého se ještě neprobrala. Její dítě strašně rychle rostlo a stalo se zněho démon v lidské podobě jménem Jasmine. Jasmine se snažila ovládnout svět, ale byla zastavena Angelem a Connorem. Cordy je neustále pozorována specialisty ve Wolfram & Hart.

Alex Harris

2. února 2008 v 20:11 | zuzana
ALEX HARRIS
Narodil se a vyrůstal v Sunnydale, je nejlepší přitel Willow. O jeho rodině není moc známo, kromě následujících kusých informací: matka neumí vařit, otec je nezaměstnaný, v rodině jsou problémy s alkoholem. Veškeré problémy se snaží řešit s nadhledem a humorem, i když jeho problémy mnohdy přesahují rámec normality. Rande s kudlankou či mumií jsou jen malým příkladem.
s1 Xander b1x02 01-M

Willow Rosenberg

2. února 2008 v 20:08 | zuzana
WILLOW ROSENBERG
Pochází z židovské rodiny, rodiče jí nechápali, což vedlo až k pokusu její matky upálit ji.
Nejlepší přítel Willow je Alex, kterého zná již od dětství. Poznali se ve věku 5 let, ovšem jejich "rande" brzy skončilo, když jí Alex ukradl její Barbie. Willow je vyjímečně inteligentní, hlavně v oblasti počítačů, a je skvělá studentka. Nespočetněkrát pomohla Buffy nabouráním různých informačních systémů.
s4 Willow b4x15 01-S
s2 Willow b2x07 02-M
s3 Willow b3x20 01-M
s4 Willow b4x08 01-S
s4 Willow b4x08 02-M
s4 Willow b4x11 01-M
s4 Willow b4x12 01-M
s4 Willow b4x15 01-S
s5 Willow b5x19 02-M
s6 Willow b6x01 01-M
s6 Willow b6x01 02-M
s6 Willow b6x22 01-L
s7 Willow a4x15 02-L
s7 Willow b7x02 01-M
s7 willow b7x10 01-S

Liam Angelus/Angel

2. února 2008 v 20:03 | zuzana
LIAM ANGELUS/ANGEL
Narodil se jako člověk v roce 1727. V upíra se změnil v roce 1753. Angel byl tulák a alkoholik, což se mu vymstilo,jednou šel z hospody celý na mol a potkal Darlu,krásnou ženu,která ho okouzlila pohledem a když ji políbil udělala z něj upíra.Jeho minulost je velmi divoká patřil k nejkrutějším upírům!!! V roce 1860 potkal Drusillu,ale než ji změnil v upíra chtěl, aby trpěla.Pozabíjel její rodinu a pak až přeměnil ji. V roce 1898 zabil dceru cikanského kmene, který na něj uvalil kletbu, která mu způsobuje pocity viny kvůli jeho upírství(dala mu lidskou duši). V roce 1990 v New Yorku ho vyhledal dobrý démon Whistler, který mu ukázal Buffy. Angel se rozhodl pomoci jí v jejím boji, ale při té přiležitosti se do ní zamiloval.Nejdříve ji naštěvoval v Bronxu a varoval jí před různým nebezpečím. Po čase Buffy zjistila, že je Angel upír a přes lehkou zamilovanost se pokoušela žít normálně. Jenže její láska rostla. Začali spolu i chodit, jenže štěstí jim moc nepřálo vše se zlomilo v den Buffyin 16 narozenim kdy z Angelem strávila noc. Jeho zláduše se opět vrátila i se starou krutostí. Buffy z toho byla vedle nevěděla co se stalo,ale nakonec se to dozvěděla.Byla v tom ta kletba.Angel měl popocí své duše trpět,ale když potkal Buffy začal žít byl šťastný, ale nevěděl,že když prožije ten nejvíce šťastný moment stane se zase krutým. A bohužel k tomu momentu došlo oné noci. Více už vám nenapíšu na to se musíte podívat sami. A hlavně zjistit jak to s nima dopadlo....

Buffy Summersová

2. února 2008 v 20:00 | zuzana
BUFFY SUMMERSOVÁ
Navštěvovala střední školu, byla roztleskávačkou a v roce 1996 byla zvolena Královnou maturitního plesu. V té době ji kontaktoval muž jménem Merrick, který jí řekl, že je Vyvolená - přemožitelka upírů. Přes zjevnou nedůvěryhodnost této informace to byla pravda, Merrick byl její pozorovatel. Když byl zabit, Buffy ve snaze dokončit akci založila požár školní tělocvičny. Protože její rodiče se rozvedli, Buffy se s matkou přestěhovala do Sunnydale. Zde poznala svého nového pozorovatele, knihovníka Gilese. Poznala zde take nové přátele Willow Rosenbergovou, Alexe Harrise a, i Cordelii Chaseovou, kteří jako jediní znají pravdu o přemožitelce.Ale postupen času se seznámila s tajemným mužem. Jmenoval se Angel. Vždy se objevil, aby ji varoval a pak zase zmizel. buffy se začal velice líbit....zamilovala se. Ale když zjistila že je Angel upír nevěděla co má dělat. Chtěla žít normálně a tak se s Angelem jen políbyla(při čemž se mu vpálil do těla její kříž na krku...bylo to hustý) jenže si po čase uvědomila že ho miluje a dali se zase dohromady. Začali spolu chodit a byly moc šťastní, ale to vše skončilo v den, kdy bylo Buffy 16. Angel měl odjet pryč a vyřešit nějaký problém,jenže to nevyšlo a Buffy šla k Angelovi domů a strávila s ním noc... Jenže to se nemělo nikdy stát.Jakmile k tomu došlo Angel se změnil zase ve zlého a krutého. Buffy z toho byla druhý den celá vedle a když zjistila byla nešťastná už kvůli tomu že ho tolik milovala. Dále už vám neřeknu jen se na to podívejte uvidíte toho tolik a myslím že si taky popláčete.....
 
 

Reklama